Borgermøde
Borgenes tryghed har været et af de vigtigste argumenter i politikernes arbejde med akutplanen. Det kom frem på borgermødet i Viborg torsdag aften, den 27. september.


”Hvorfor vil I ikke benytte jer af de dygtige paramedicinere, når der endda mangler både læger og sygeplejersker?” ”Hvordan ser fremtiden ud for Regionshospitalet Silkeborg?” og ”Hvordan har I tænkt jer at organisere overgangen fra den gamle til den nye struktur?”
Sådan lød blot nogle af spørgsmålene på et borgermøde om regionspolitikernes akutforlig torsdag aften i Tinghallen.
Godt nok var fremmødet magert, men engagementet så desto meget større fra de godt halvtreds fremmødte borgere og medarbejdere samt et ukendt antal besøgende på regionens hjemmeside, hvor borgermødet blev sendt direkte.

Bent Hansen
Mødets tema var regionsrådets dugfriske forlig om akutplanen, som blev indgået natten til tirsdag mellem 40 af regionsrådets 41 medlemmer.
Borgermødets panel bestod af gruppeformændene for de otte politiske grupper i regionsrådet samt regionsrådets formand.

Justering mulig
På det kommende regionsrådsmøde den 24. oktober vil rådet træffe den endelige beslutning. Og med mindre, der kommer afgørende nyt frem, ser det ud til, at forliget bliver lig med den endelige aftale. Men som det kom frem på mødet, er politikerne efter 175 høringssvar fortsat åbne overfor gode forslag, argumenter og tilpasninger.
Spørgsmål fra borger
Eksempelvis fortalte den ansvarlige for lægeambulancen i Århus, Troels Hansen, at han havde et forslag til, hvordan der kan komme flere lægebiler ud til borgerne. På den baggrund spurgte han politikerne, om det er muligt, at forliget kan justeres en lille smule?
- Selvfølgelig kan vi se på det, hvis der bliver sendt gode forslag ud, svarede Birgit Jonassen (DF) og var dermed helt i overensstemmelse med meldingerne fra resten af paneldeltagerne.

Tryghed
Et gennemgående budskab i politikernes indlæg og svar på de mange spørgsmål var, at de havde været glade for den livlige debat og de mange høringssvar, der er kommet i høringsperioden.
I alt er der kommet 175 høringssvar oveni debatindlæg på hjemmesiden og læserbreve i regionens aviser. På mødet gjorde politikerne rede for, hvordan debatten i høringsperioden har påvirket dem, til at indføje væsentlige ændringer i den plan, administrationen havde lagt frem. En af de væsentlige ændringer er beslutningen om et nyt hospital mellem Herning og Holstebro. En anden er styrkelsen af det præhospitale beredskab, som omfatter alt det der sker, før patienten kommer ind på hospitalet.
Politikerpanel
- Det har gjort indtryk med de mange, der var utrygge. Derfor er vi også kommet frem til en plan, hvor det præhospitale er styrket, sagde Johannes Flensted Jensen (S) bl.a. i sin indledning.

Hvor skal det nye sygehus ligge?
I en kommentar til spørgsmålet om, hvor det kommende hospital i den vestlige del af regionen skal placeres svarede Anne Marie Touborg (SF):
- I har alle hørt fra høringssvarene – at tryghed betyder meget. Dermed bliver det politikernes opgave at tage kortet frem over de områder, hospitalerne i Herning og Holstebro i dag får patienter fra. Og så må det være ved midtpunktet i det optage område, der er tale om at hospitalet skal placeres, sagde hun.
Gruppeformænd
Selvom der flere gange kom helt direkte spørgsmål om et vest-sygehus’ geografiske placering, så fastholdt alle i panelet, at det spørgsmål ikke skal hastes igennem, men afklares frem til juni næste år. Det skal være for alle patienter i optageområdet – og ikke for én by.

Demokratisk proces
I et par indlæg fra salen blev politikerne kritiseret for ikke at have forholdt sig til debatten fra starten. Det fik et enigt panel til at forklare, hvorfor de allerede i begyndelsen i regionsrådet havde besluttet at lade akutdebatten køre uden at melde ud offentligt, hvor de måtte være enige og uenige. Man ønskede at lade administrationens forslag komme til debat – ikke for at gemme sig, men for at lade debatten køre frit og åbent blandt borgerne.
Meget tidlig i debatfasen var politikerne blevet beskyldt for at have aftalt det hele på forhånd og kun lade debatfasen køre som et demokratisk slør. Det indgåede forlig viser, at der ikke var besluttet noget i forvejen – og at politikerne ifølge deres eget udsagn – har lyttet meget til såvel læserbreve, borgermøder og debatten på hjemmesiderne som slutteligt til alle høringssvarene.
Politikere
- Vi tog gerne ud til de borgermøder og besvarede spørgsmål om akutplanen, ligesom vi også selv stillede uddybende spørgsmål til administratorerne. Vi kunne godt være kommet frem med vores holdninger. Men havde vi sagt noget, så var vi meget let blevet holdt fast senere i debatten. Nu kunne vi forhandle lige til det sidste – og resultatet er det brede forlig, som vi i fællesskab er kommet frem til, lød det fra Ove Nørholm (K).

Roser
Politikerne fik ikke kun ris og kritiske spørgsmål under mødet. Flere deltagere indledte med at rose de overordnede linier i forliget.
- Planen er meget bedre end det, vi har nu, hvor det mange steder er en yngre læge, der står alene til at tage imod de akutte patienter. Det er fremragende, at planen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det vil også blive et spændende sted at arbejde, sagde for eksempel anæstesilæge og repræsentant for foreningen Yngre Læger, Bente Halberg,
Hun ville så til gengæld gerne slå et slag for, at der kom ortopædkirurger som en fast del af de fælles akutmodtagelser. En kritik, politikerne indrømmede, var berettiget, mens de undskyldte sig med, at der ikke er læger nok.
Tilhørere
Selve processen omkring akutplanen med høring fik også ros fra de fremmødte. De så gerne at senere store planer såsom hospitals-, psykiatri- og sundhedsplaner også vil komme ud til en bred politisk debat blandt mange borgere.

Læs hele forliget (link til forligstekst – er oploaded)
Se powerpoints fra Bent Hansens præsentation på borgermødet.