Regionsrådet har indgået forlig om Region Midtjyllands budget for 2008. Bag forliget står det samlede regionsråd med undtagelse af Enhedslisten, De Rød-Grønne.

Regionsrådet har indgået forlig om Region Midtjyllands budget for 2008. Bag forliget står det samlede regionsråd med undtagelse af Enhedslisten, De Rød-Grønne.

Region Midtjylland får i 2008 et budget på 20 mia. kr.

Trods en realvækst på 1.1 mia. kr. i forhold til budgettet for 2007 er der hårdt brug for hver en krone. Balancen mellem udgifter og indtægter opnås med en kombination af effektiviseringer og låntagning.

– Vi står i en situation, hvor vi kan glæde os over, at forårets økonomiaftale med Folketinget for 2008 giver et pænt løft og dermed mulighed for at imødekomme behovet for flere og bedre behandlinger, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

– Samtidig er det også sådan, at behovet for sundhedsydelser er kæmpestort. Derfor rummer det indgåede budgetforlig kontante krav om effektiviseringer. Vi øger for eksempel  produktivitetskravet til hospitalerne i forhold til de 2 pct., som indgår i økonomiaftalen med Folketinget. I stedet skal hospitalerne øge deres produktivitet med 2 ½ pct. Ved 1. behandlingen var der lagt op til en øget produktivitet på 3 pct. Det har vi nu reduceret til 2 ½ pct. blandt andet på grund af tilkendegivelser fra medarbejderne om et stigende arbejdspres, siger regionsrådsformanden.

I det lys indeholder forliget også etablering af et ”moderne sengeafsnit i gamle lokaler”, der skal vise, hvilke teknologier, der kan lette dagligdagen for både personale og patienter. Der er afsat 5 mio. kr. til investeringer i projektet. Et andet eksempel på effektivisering er fællesindkøb, som forventes at kunne give ekstra rabatter på 15 mio. kr.

Budgetforliget betyder også, at Region Midtjylland i 2008 låner 356 mio. kr.

– Lån er ikke vejen frem. Det er forligspartierne enige om, og vi opfordrer nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet til hurtigst muligt at sætte det aftalte arbejde i gang, der skal se på regionernes formueforhold, herunder renter og afdrag, siger Bent Hansen.

Også på anlægssiden er finansieringsbehovet stort.
– Anlægsbudgettet udgør 661 mio. kr. Det giver mulighed for mange nyinvesteringer, men alene på hospitalssiden er der presserende anlægsprojekter på 105 mio. kr., som vi ikke kan finansiere. Og hertil kommer, at konsekvenserne af den kommende akutplan og bygningen af et nyt universitetshospital i Skejby ikke indgår. Så også her må vi sige, at der er noget at snakke med Folketinget om, siger Bent Hansen.

Inden for Regional Udvikling betyder forliget, at udviklingen af de kulturelle tilbud og undervisningstilbud ikke styrkes med 15,3 mio. kr., som var forudsat i økonomiaftalen med Folketinget, men kun med 10 mio. kr. Resten skal – sammen med en besparelse på 10 mio. kr. – bruges til at dække merudgifter til den kollektive trafik, fordi staten fra 1. januar ikke længere refunderer en afgift på brændstof.

Budgetforliget rummer også 13 hensigtserklæringer, som partierne er enige om at arbejde for. Herunder en aftale om, hvordan regionens midlertidige udvalg skal organiseres i 2008 og 2009 – se vedlagt materiale:

Bilag
Aftale om budget for 2008
Overordnede principper og rammer for midlertidige udvalg og politikerpaneler
Beskrivelse af midlertidige udvalg i 2008 og 2009
Fordeling af pladser og formandspladser i midlertidige udvalg i 2007


Kontakt
Bent Hansen, regionsrådsformand, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707

Kontaktoplysninger på samtlige regionsrådsmedlemmer kan ses på regionens hjemmeside: www.rm.dk/politik/politikerne