10.09.07: På konferencen om udvikling i fiskerierhvervene, der blev afholdt fredag den 7. september på Kystcentret i Thyborøn i forbindelse med ”Fiskens Dag”, var det tydeligt, at der både var vilje og styrke til udvikling på fiskeområdet.

På konferencen om udvikling i fiskerierhvervene, der blev afholdt fredag den 7. september på Kystcentret i Thyborøn i forbindelse med ”Fiskens Dag”, var det tydeligt, at der både var vilje og styrke til udvikling på fiskeområdet.

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt og regionsrådsformand Bent Hansen fremhævede kvalitetsudvikling som et væsentligt indsatsområde. Ministeren nævnte, at der er afsat store beløb i 2007 og 2008 til kvalitetsudvikling, og at der er behov for en yderligere indsats i de kommende år.

Fra erhvervene blev nævnt en række eksempler på initiativer til udvikling af kvalitet og afsætning, der allerede er igangsat, og ideer til flere. Der blev bl.a. nævnt søkogte rejer og andre produktioner, der forarbejdes og nedfryses til søs, arbejdet med kvalitetsudvikling i akvakultur, i forarbejdningen, ved udvikling af færdigretter m.v.

Det blev fremhævet, at der skal et stærkt udviklingssamarbejde til mellem alle aktørerne fra fisker/opdrætter til detailhandler/eksportør og med ministeriet, regionerne og kommunerne for at fremme udviklingen.

Kommunerne, regionerne og staten skal bl.a. være opmærksom på udvikling af infrastrukturen – havne, hurtige vejforbindelser og arealer til opdrætsanlæg, på tilvejebringelse af gode muligheder for uddannelse m.v.

Der var også mange hip til forbrugerne og indkøberne om at prioritere kvalitet, når vi gør vores indkøb.

Bent Hansen roser erhvervene og deltagerne i konferencen for at vise vilje til udvikling:
– Det er oplagt, at vi i Danmark skal fokusere på at øge udbuddet af kvalitetsvarer og oplysninger til forbrugerne og indkøberne om kvaliteterne, siger han.

Fisk er også en del af den store satsning på udvikling i fødevareerhvervene i Region Midtjylland – én af regionens megasatsninger.