14-04-2008

Eurovisioner – hvor er EU på vej hen - og hvad betyder det for dig? Hvilken rolle spiller Region Midtjylland? Europa-parlamentariker Dan Jørgensen giver sammen med blandt andre repræsentanter for regionsrådet Poul Müller og Harry Jensen et bud. De mødes den 30. april kl.9.30-12.00 i Limfjordsstuen, regionshuset Viborg, Skottenborg 26.

Program for Eurovisioner og Miljø

Velkomst v/ Niels Erik Andersen, Kontorchef Internationale Relationer

Dan Jørgensen, Medlem af Europa Parlamentet

  • Eurovisioner – hvor er EU på vej hen-og hvad betyder det for dig?
  • Regionernes rolle
  • Miljøpolitikken fra en Europa parlamentarikers synspunkt
  • Hvad kan regionen bruge dig til – og omvendt?

Hans Fredborg, Vicedirektør Jord og Råstoffer

  • Hvordan arbejder regionen for miljøet og hvad kunne vi drømme om?

Lars Hansson, Direktør for Regional Udvikling

  • Oplæg til debat og ordstyrer

Poul Müller, Harry Jensen, Medlemmer af Regionsrådet

  • Hvordan gør vi vores indflydelse som region gældende internationalt
  • Sammenhæng mellem EU politik og Regional politik
  • Miljø indsatsen
  • Hvad kan regionen bruge Europa Parlamentarikerne til – og omvendt?

Lars Hansson, Opsummering og afslutning