15-04-2008


40 mindre og mellemstore virksomheder inden for modebranchen kan snart skyde genvej til det internationale marked, hvor de skal hente deres vækst fremover. Forretningsudvalget for Region Midtjylland har på sit møde i dag, tirsdag, indstillet til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kroner til projekt ”Fashion Accelerator”, der skal gennemføres i samarbejde med Region Hovedstaden.

”Både Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora har anbefalet en fælles satsning på modebranchen for at styrke dens position på de internationale markeder. Region Midtjylland har i forvejen store og stærke virksomheder, der nationalt bidrager til et stort og voksende eksporterhverv”, siger regionsrådsformand og formand for det midtjyske Vækstforum Bent Hansen.
”Projektet giver 40 små og mellemstore modevirksomheder fra både Region Hovedstaden og Midtjylland et stærkt kompetencemæssigt løft til at nå ud på de internationale markeder”.

Hovedparten af de danske modevirksomheder ligger enten i Region Midtjylland eller i hovedstadsregionen, og derfor er det også de to regioner, der går sammen om at vise nye veje for den danske modebranche. Eksempelvis har 75 pct. af medlemmerne i brancheorganisationen Dansk Tekstil & Beklædning (DTB) hjemme i den midtjyske region, mens hovedstadsregionen rummer mange designdrevne modevirksomheder.

Nødvendig internationalisering

Med i alt knap 12 mio. kroner i ryggen fra staten, EU og de 2 regioner skal det fællesregionale projekt ”Fashion Accelerator” samle 40 af virksomhederne i branchen og styrke deres fremtidsmuligheder ved at ruste dem til det internationale marked.

Den udvikling, som blandt andet betyder outsourcing og eksport, er ikke bare naturlig blandt de store veletablerede modevirksomheder, men også nødvendig for de mindre og yngre, hvis de fremover skal bidrage til væksten i branchen.

Med netværksprogrammet vil de mindre virksomheder komme med i mentorprogrammer og få ny viden om internationalisering, branding, design, forretningsmoral, produktion, trendspotting og meget andet. På workshops, temamøder og seminarer vil eksterne undervisere med viden på internationalt højt niveau øse af deres erfaringer.

”Projektet er et godt bevis på, at de nye regioner er i stand til at skabe grundlaget for vækst og udvikling inden for danske væksterhverv - uden skelen til hverken regionale eller nationale grænser”, siger Bent Hansen.
”Jeg håber meget, at projektet kan skabe gode rammer for netværk mellem de mindre designdrevne virksomheder og de midtjyske virksomheder, der i forvejen er på de internationale markeder. Vi har behov for at trække på nogle af de erfarne modefolk i regionen, der kan fungere som mentorer for projektets deltagere”.

Deltagerne

Hvilke 40 virksomheder, der får chancen for at komme med i netværksprogrammet, er ikke afgjort, men målgruppen er de 140 virksomheder, der findes inden for beklædning, accessories samt formgivning og industrielt design – og er etableret før 2005. En tredjedel af virksomhederne skal findes i Region Midtjylland, og her vil brancheorganisationerne og Væksthuset senere give nærmere information om optagelsesprocedure med videre.

Projektet er udviklet af Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde med en række projektpater, eksempelvis Væksthus Midtjylland, Danish Fashion Institute (DAFI) Dansk Textil & Beklædning, og uddannelsescentret TEKO Center Danmark. De to sidstnævnte er hjemmehørende i Herning.

Staten har bevilget 5,8 mill.kr. i tilskud fra EU’s regionalfond og et direkte statsligt tilskud på 5.8 mill.kr. Den samlede regionale medfinansiering udgør 2,7 mill.kr. Endeligt skal virksomhederne selv bidrage med 0,6 mill.kr.

Regionsrådet skal behandles forretningudvalgets indstilling på sit møde 21. maj.


Yderligere oplysninger
Bent Hansen, formand for
regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk