08-08-2008

Brevene kan have store konsekvenser for borgerne. Alligevel hører regionen kun sjældent fra borgerne i den anledning, og det vækker undren.

For at kunne yde den bedste service gennemfører Region Midtjyllands afdeling for jord og Råstoffer nu en spørgeundersøgelse blandt borgere, der har fået brev om en mulig forurening på deres grund.

Det er vigtigt, at borgerne forstår, hvad regionen skriver til dem. Og at de føler sig ordentligt behandlet. Så vigtigt, at Region Midtjylland nu i samarbejde med et analyseinstitut gennemfører en brugerundersøgelse for at sikre den bedst mulige kommunikation.

De kommende tre år vil omkring 1.500 borgere få brev fra Region Midtjylland om, at deres grund muligvis er forurenet, og at det kan have nogle konsekvenser for, hvad de må gøre på grunden. Nogle af dem vil senere få den besked, at deres grund virkelig er forurenet - eksempelvis med olie fra et nedlagt autoværksted, med kræftfremkaldende opløsningsmidler fra et tidligere renseri eller med sundhedsskadelige tungmetaller fra en fabrik.

Måske bliver forureningen blot registreret, hvilket kan have stor betydning for mulighederne for belåning i ejendommen. Eller måske skal forureningen fjernes, eksempelvis hvis ejeren vil ændre anvendelsen af grunden - med store omkostninger til følge.

Tavshed fra borgerne
Med andre ord - disse breve kan have store konsekvenser for borgerne. Alligevel hører regionen kun sjældent fra borgerne i den anledning, og det vækker undren.

- En årsag kan være, at de føler sig rigtig godt informeret i brevene - at de simpelthen ikke har noget at spørge om, siger Thomas Damgaard, civilingeniør i Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer i Holstebro.
- Men der kan også være den mulighed, at de føler sig magtesløse, at de ikke har mod på at tage kontakt til os, eller noget helt fjerde. Det vil vi forsøge at finde ud af med undersøgelsen, siger Thomas Damgaard.

I undersøgelsen vil omkring hver tiende brevmodtager blive kontaktet telefonisk og interviewet grundigt om deres opfattelse af brevet. Var det forståeligt, tilstrækkelig informativt, kunne det have været formuleret anderledes etc.
Derefter vil resultaterne blive samlet i en analyse, der ventes at være færdig i november 2008. Denne skal danne grundlag for en eventuel revision af den måde, afdelingen for Jord og Råstoffer kommunikerer med borgerne på.

Flere oplysninger

 Thomas Damgaard, civilingeniør Thomas Damgaard, civilingeniør
Region Midtjylland
Jord & Råstoffer, Holstebro
Telefon: 8728 5256
thomas.damgaard@ru.rm.dk

 

 Tryk for at hente billedet i høj opløsning Det vækker undren hos Region Midtjylland, at så få borgere reagerer på skrivelserne om mulig forurening på deres grunde.
Foto: Region Midtjylland. Fotoet er til fri afbenyttelse.