03-12-2008Vækstforum for Region Midtjylland har fået et stærkt felt af bejlere til regionens Landsbypris 2008. 12 samfund spredt over hele regionen synes hver for sig, at de har gjort det bedst.


12 steder i den midtjyske region synes borgerne, at netop de har været dygtigst til at udvikle deres landsby eller lokalsamfund, og at det har givet uovertrufne resultater. Derfor har de indstillet netop deres sted til at modtage Landbyprisen 2008.

Landsbyprisen, der er på 150.000 kroner, er en del af den samlede indsats for udvikling i landdistrikterne og for en stærk sammenhængende udvikling i regionen.

Landsbyprisen kan bruges til gavn og glæde for landsbyens borgere. Det kan f.eks. være nye lege- eller aktivitetsfaciliteter til børn på et offentligt område i landsbyen.

Det er de Lokale Aktions Grupper (LAG-erne), der på invitation fra Vækstforum for Region Midtjylland, er kommet med forslag til landsbyer, eller grupper af landsbyer, til modtager af landsbyprisen.

Forslagene er følgende:

 • LAG Djursland har foreslået Nørager
 • LAG Hedensted har foreslået Daugaard
 • LAG Herning har foreslået Studsgård
 • LAG Holstebro har foreslået Idom - Råsted
 • LAG Ikast-Brande har foreslået Engesvang
 • LAG Lemvig har foreslået Bøvling, Fjaltring-Trans og Ferring
 • LAG Randers har foreslået Asferg klyngen
 • LAG Ringkøbing-Skjern har foreslået Faster, Astrup, Ejstrup og opland
 • LAG Silkeborg har foreslået Vrads
 • LAG Skive har foreslået Lihme
 • LAG Struer har foreslået Humlum
 • LAG Viborg har foreslået Rødding

Af indstillingerne til landsbyprisen fremgår det, at de små samfund har arbejdet meget forskelligt med at fremtidssikre netop deres område.
Således fremhæves det eksempelvis, at ”Engesvang er et bysamfund med en kultur, der bygger på velvilje og samarbejde mellem foreninger”, og at genskabelsen af Bølling Sø har medvirket til en opblomstring af befolkningsudviklingen.

Bandeaktiviteter

Om Faster, Astrup, Ejstrup og opland hedder det, at man har arbejdet under parolen ”Ingen visioner, ingen fremtid”, hvorfor borgerne har holdt to fremtidsværksteder og nu har nedsat syv grupper, der skal virkeliggøre initiativer inden for ”erhverv, plejehjemsbygningerne, naturen, byfornyelse, aktiviteter, marketing og energi”.

Desuden er det frivillige arbejde organiseret i bander, der klarer ærterne – eksempelvis findes Kridtbanden, Rengøringsbanden og serveringsbanden.

”Det er meget let at forestille sig, at alle disse bander giver nye relationer mellem borgerne på tværs af tilhørsforhold og interesseområde”, hedder det i indstillingen.

Og så er der Nørager – den bedste landsby, skriver indstillerne.
”Og det er der mange gode grunde til, bl.a. en fantastisk dynamik, fandenivoldskhed og et enestående fællesskab, der indeholder glæde ved samvær og glæde ved fælles resultater.”

Modelprojekter

Sideløbende med indstillingerne til årets landsbypris er der, ligeledes på invitation af Vækstforum, kommet otte forslag til modelprojekter for landsbyfornyelse og for profilering af landdistrikterne. Det er projekter, der gennemføres i et samarbejde mellem LAG-erne, kommunerne, lokale og andre aktører.
De regionale midler til de modelprojekter, der vælges til gennemførelse, vil typisk udgøre op til 25 procent af de godkendte projektudgifter og højst 1 mio. kr. til det enkelte projekt.

Udvælgelse 26. januar 2009

Vækstforum behandler forslagene til modtager af landsbyprisen og forslagene til modelprojekter på sit næste møde den 26. januar 2009.

Billedtekst: Den genskabte Bølling Sø ved Engesvang har haft stor indflydelse på det lille samfunds udvikling. Befolkningsmæssigt, kulturmæssigt og turismemæssigt, skriver LAG Ikast-Brande i sin indstilling. 


Opdateret 04-12-2008