16-12-2008


Med onsdagens ja til at støtte tre kulturprojekter har Regionsrådet for Region Midtjylland i 2008 hjulpet 34 kulturelle aktiviteter i gang. Til et samlet beløb på 8,6 mio. kroner. Fremover vil regionen samle ansøgningerne om kulturstøtte og uddele penge to gange om året.

En værkstedsskole for kvindelige kunstnere med udenlandsk baggrund, et teaterkursus for scenekunstnere fra hele verden og en tv-serie om arbejdet med de yngste divisionsspillere i to af regionens håndboldklubber.
Det var de tre projekter, som Regionsrådet for Region Midtjylland på regionsrådsmødet onsdag valgte at støtte med i alt 800.000 kroner.
Dermed har 34 projekter på kulturområdet fået penge fra den regionale kulturpulje i 2008 – gennemsnitligt en kvart million kroner til hver.

Hele regionen
Derudover er der bevilget 2,5 mio. kr. til initiativet ”Kend din Region”, hvorunder bogprojektet Midtjyske Fortællinger og kunstnerprojektet Midt i kunsten hører.
Pengene er gået til alt fra skulptursymposium over strygerstævne og animationsfilmfestival (billedet) til sommeropera, og de er blevet spredt over hele regionen – dog med en overvægt af ansøgninger fra Århus-området.
39 projekter har i den samme periode fået afslag – oftest fordi de er faldet uden for det, som Regionsrådet kan støtte. Støtten koncentrerer sig om netværksdannelse og udvikling, men kan eksempelvis ikke bruges til daglig drift af et projekt.

Nye retningslinier
Fremover vil regionsrådet imidlertid uddele kulturmidler efter den kulturpolitik, der blev vedtaget i efteråret 2008. Den indebærer, at kulturmidlerne kun bevilges to gange om året – med ansøgningsfrister 1. marts og 1. september.
”Med to ansøgningsfrister får vi mulighed for at samle ansøgningerne sammen, så de kan bedømmes i en større sammenhæng. Det betyder, at vi kan placere kulturmidlerne mere strategisk – og med endnu større hensyntagen til geografisk og kunstnerisk spredning”, siger Birte Calmar Andersen, udviklingskonsulent i Regional Udvikling, Region Midtjylland.

Læs mere om retningslinierne for kulturtilskud
Se Region Midtjyllands kulturpolitik

De tre nye projekter
De tre projekter, som netop har fået 800.000 kroner tilsammen, er:

  • Global Artwork & Global Art Network, der vil tilbyde 12 kvindelige kunstnere af ikke-dansk oprindelse et individuelt designet opkvalificerings forløb på en dertil indrettet værkstedsskole. Foreningen Global Artwork får 280.000 kr.
  • UR-NAT/NATUR – et internatkursus med gæstekunstnere fra hele verden under temaet miljø. Her skal de udvikle et fælles scenesprog og udvikle teatrene til stærke formidlings¬institutioner. Kurset munder ud i fem produktioner, som fremføres under en naturperformance i juni 2009 i Ringkøbing-Skjern kommune. Teatret OM får 270.000 kr.
  • ”Fra stjernefrø til storspiller” - en programserie for TV om arbejdet med ungdomseliten i to håndboldklubber i regionen, nemlig ynglingedivisionsholdene fra Århus GF og Team Vest i Lemvig. Primeview Aps v. Jes Petersen får 250.000 kr.


Billedtekst:
Et af de initiativer, som Region Midtjyllands kulturpulje støttede, var Filmfestival 2008 – Animation for børn og unge. Her ses deltagere fra Holmsland Skole. Fotoet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne