19-12-2008


Et nyt selvbetjeningsregister over forurenede grunde betyder lettelser for ejendomsmæglere og advokater, men også for regionens medarbejdere, der før måtte besvare op til 50 forespørgsler om dagen.

Efter fire måneder i luften er der kun ros til Region Midtjyllands online register JAR, der holder styr på forurenede grunde over hele regionen.

Registret betyder, at alle via internettet på et øjeblik kan få besked om, hvorvidt der er registreret forurening på en given adresse i regionen, og desuden kan få udskrevet en attest.
Når det passer dem, vel at mærke.

Tidligere har registret kun ligget hos Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer, og her har medarbejderne op til 50 gange om dagen skullet finde og formidle disse oplysninger. Sådan som det stadig foregår i de øvrige danske regioner.

”Det er vildt dejligt selv at kunne hente oplysningerne”, siger en af JAR-registrets daglige brugere, ejendomsmæglerassistent Susanne Daugaard fra Boligcenter Vestjylland i Ringkøbing.

Kort over forurening
I øjeblikket har Boligcentret 120 sommerhuse og næsten lige så mange helårshuse til salg, og i hvert eneste tilfælde har der været brug for at konsultere JAR-registret.
”Jeg sparer en masse ventetid, og så er oplysningerne meget brugbare. Eksempelvis følger der små kort med, så man kan se nøjagtig hvor den eventuelle forurening er placeret”.
I de første ni måneder af 2008 – altså før JAR-registret gik i luften – havde regionens jord- og råstofafdeling 8.500 forespørgsler på grundes forureningsstatus, hvilket svarer til 40-50 dagligt. I dag er der højst ti opkald – om ugen – af den slags, og de kan henvises til online-registret.
”Det er virkelig en gevinst – og vi har fået mange tilbagemeldinger fra brugerne om, at det er nemt for dem at betjene”, siger sekretær i Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer, Margit Madsen.

Forbedringer på vej
I løbet af foråret vil succesen blive fulgt op af nogle forbedringer, oplyser geolog og it-koordinator i Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer, John Ryan Pedersen.
”Der bliver mulighed for også at hente og udskrive en oversigtsrapport, der fortæller om, hvad der er kortlagt på grunden, hvilke undersøgelser der allerede er foretaget og den slags. Det gør vi på opfordring fra brugerne”, siger John Ryan Pedersen.

Læs mere om JAR

Billedtekst: JAR-registret er tilgængeligt for alle, og med nogle få klik kan man udskrive en grundattest, som beskriver eventuelle konstaterede forureninger.

Fakta om Jordforureningsattester
Der findes 5 forskellige attester om ejendomme i Region Midtjylland:

  • kortlagt som forurenet
  • kortlagt som muligt forurenet
  • ikke forurenet (har været kortlagt)
  • uden for mistanke om forurening
  • under behandling - kontakt regionen for yderligere oplysninger


Flere oplysninger

  John Ryan Pedersen, it-koordinator
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5192
Mobil: 4030 3357
john.ryan@ru.rm.dk 
  


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne