21-02-2008

Mekanikerne i Skive skal bygge motorer i LEGO

For tredje gang har Region Midtjylland givet penge til udviklingsprojekter på uddannelsesinstitutioner i hele regionen. I Skive glæder de sig over 2,1 mio. kroner, som blandt andet går til, at vordende mekanikere skal bygge bilmotorer i Lego.

Samlet set bevilgede Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde onsdag 9,5 mio. kroner, der fordeles på ni projekter, der ud over Skive udspringer i Hammerum, Holstebro, Horsens, Lemvig, Randers, Ringkøbing, Silkeborg og Århus.

Projekterne støtter alle følgende målsætninger:

  • flere unge skal påbegynde en ungdomsuddannelse
  • frafaldet i uddannelserne skal mindskes
  • flere unge skal fortsætte med en videregående uddannelse


Derudover spænder de over vidt forskellige måder at angribe problematikkerne på.

Fremover bliver der ikke så stor
afstand mellem teori og praksis
for de vordende automekanikere
på Skive Tekniske Skole. Et nyt
netværkssamarbejde med VIA
center for erhvervsrettet uddannelse,
Mikroværkstedet og Danmarks
Erhvervspædagogiske Lærer-
uddannelse skal blandt andet give de studerende mulighed for at
bygge bilmotorer i Lego.
Foto: Skive Tekniske Skole

Projektet ”Det 3. rum” på Skive Tekniske Skole skal eksempelvis skabe et nyt pædagogisk rum – en anderledes måde at lære på – imellem teorifagsundervisningen og undervisningen i værkstederne, så både elever med svage forudsætninger og de ressourcestærke får udfordringer, der matcher deres behov.
 
Et eksempel er, at en kompetencesvag elev på mekanikeruddannelsen i forbindelse med teoriundervisningen kommer til at bygge en Lego-gearkasse, så han kan se udveksling, krumtap og tandhjul i stedet for kun at høre om delene. Tilsvarende vil den kompetencestærke måske få til opgave først at bygge gearkassen, der så skal bygges på en kardanaksel og drive en bil. Næste opgave kunne være at tilslutte bilen til en robotstyret enhed, der skal programmeres til at udføre specifikke handlinger.

Projektet ”Interface - Ressourcer for gymnasier og museer” med udspring i Horsens får 2,1 mio. over de næste tre år til at skabe et tæt parløb mellem en række gymnasiale uddannelser og museer over hele regionen. Ideen er mere engagerende undervisning i en vifte af fag, eksempelvis billedkunst, historie, natur/teknik og samfundsfag. I projektet indgår virtuelle undervisningsforløb, en fælles interaktiv database, der blandt andet linkes til det eksisterende E-museum på nettet.

Nogle af de ni projekter er to-årige, mens andre er tre –årige, og de allerfleste involverer et samarbejde mellem flere institutionstyper og/eller medvirken af kommuner, virksomheder og organisationer.
Alle ansøgere har forpligtet sig til at evaluere resultaterne af projekterne og formidle erfaringerne til relevante samarbejdspartnere.

Næste frist for ansøgninger til udviklingspuljen er 1. maj 2008.

Fakta
Region Midtjylland råder over en pulje til udviklingsprojekter, hvor der i årene 2007-2010 er afsat 81 mill. kr. i alt fordelt på 21 mill. kr. om året.

Puljen kan anvendes til formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser. De institutioner, der kan komme i betragtning er især gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler, voksenuddannelsescentre, HF-kurser, social- og sundhedsskoler og landbrugsskoler.