04-02-08

Næsten to ud af tre virksomheder har været i gang med udviklingsaktiviteter for at udvikle nye produkter eller serviceydelser i løbet af de seneste par år. Det viser nye tal fra Region Midtjyllands virksomhedspanel med næsten 500 direktører i små og mellemstore virksomheder.

– Det er glædeligt at konstatere, at der er så mange virksomheder, der arbejder med at udvikle nyt, siger Bent Hansen (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland. Han peger på, at behovet for udvikling og fornyelse hele tiden stiger i takt med den stigende globalisering og internationale konkurrence.

– Vi skal have de sidste virksomheder med også, siger Bent Hansen og peger på, at der stadig er plads til forbedringer, når hver tredje virksomhed oplyser, at de ikke arbejder med udvikling af nyt.
Undersøgelsen viser, at det særligt i transportbranchen og inden for bygge og anlæg, at der er en lav andel af virksomhederne, der arbejder med at udvikle nyt.

Det er især de større virksomheder, der arbejder med udvikling af nyt viser svarene fra direktørerne i virksomhedspanelet. Der er forskel på kommunerne, men som helhed er der ikke særlig stor forskel geografisk på tværs af regionen. Skanderborg er et eksempel på en kommune, der udmærker sig positivt med hele 83 procent vidensintensive virksomheder.

Frugtbart samarbejde med videns- og teknologicentre
Hver fjerde virksomhed har været i kontakt med videns- og teknologicentre, og de har haft et godt udbytte af det. Det viser tilbagemeldingerne fra virksomhedspanelet. To ud af tre oplever, at samarbejdet har hjulpet dem til at udvikle nye produkter eller processer i virksomheden.

– Det er et positivt resultat, som vi gerne vil have udbredt til endnu flere virksomheder, siger Bent Hansen, og peger på nye initiativer fra Vækstforum, som et af midlerne til at få flere virksomheder til at arbejde med udvikling.

Yderligere information:
• Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, tlf. 40 31 37 07
• Bent Mikkelsen, afdelingschef for Virksomheds- og kompetenceudvikling i Region Midtjylland, tlf. 87 28 52 70

Se hele notatet – herunder listen over fordelingen af vidensintensive virksomheder på kommuner og brancher

Det Midtjyske Vækstlag

Det Midtjyske Vækstlag er et virksomhedspanel med ca. 500 direktører for små og mellemstore private virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte og panelet er repræsentativt sammensat.

Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut og resultaterne af undersøgelsen kan ses på hjemmesiden www.ru.rm.dk under analyser og statistik.

Spørgsmål om panelet kan rettes til

  • Bent Mikkelsen, tlf. 87 28 52 70, mobil 20 23 33 60.
    afdelingsleder for Virksomheds- og kompetenceudvikling,
    Regional Udvikling, Region Midtjylland.
  • Mette Vest Schneider, udviklingskonsulent, tlf. 87 28 52 85