27-02-2008


Regionsrådets nye panel, der arbejder med udvikling i land-distrikterne i Region Midtjylland, er trukket i arbejdstøjet og har holdt sit første møde. Her var der bred enighed om, at både EU og den danske stat skal sikre betydeligt flere penge end hidtil til landdistrikterne.

På EU-plan drøftes netop nu at overføre to pct. årligt fra produktionsstøtte til landbruget til landdistriktsprogrammet for perioden 2010-2013 i forbindelse med revision af politikken for de to områder. To pct. svarer til ca. 100 millioner kroner til Danmark.

Men panelet finder, at der bør sættes betydeligt kraftigere ind for at styrke landdistrikterne og skabe bedre balance mellem vækstområderne ved de større byer og landdistrikterne. Panelet finder derfor, at der på EU-plan bør overføres 20 – 30 pct. fra produktionsstøtte til landdistriktsprogrammet.

Der skal investeres...
Af samme grund peger panelet også på behovet for en ændring i den nationale prioritering af penge til landdistriktsprogrammet, oplyser formanden, Kaj Møldrup Christensen (S).

20 pct. af pengene i det danske landdistriktsprogram er i øjeblikket afsat til udvikling af nye erhverv, nye arbejdspladser, bosætning og levevilkår i landdistrikterne. Mindst 50 pct. skal reserveres til denne del af programmet, fremhæver panelet. Der er stort behov for at investere i at gøre det attraktivt at bo og drive erhverv i landdistrikterne, som er en forudsætning for at skabe vækst i befolkning og arbejdspladser.

Netop prioritering af penge til udvikling i landdistrikterne og konkrete initiativer til at styrke dem kommer til debat på en konference 3.marts på Gl. Estrup på Djursland. Konferencen er arrangeret af Region Midtjylland i samarbejde med EU-Kommissionen.

...og tages initiativer!
Panelet for Udvikling i Landdistrikter har blandt andet disse opgaver:

• Drøfte udfordringer og muligheder for udvikling i landdistrikterne.

• Medvirke til udvikling og igangsætning af større projekter og initiativer til at styrke landdistrikterne.

Panelet er sammensat af de medlemmer af regionsrådet, der er valgt til bestyrelsen for de enkelte lokale aktionsgrupper som led i udmøntningen af landdistrikts- og fiskeri-programmet for 2007-2013:

LAG

 Medlem

 Bopæl

 Parti

Fiskeri LAG Vestjylland

Jørgen

Nørby

V

Fiskeri LAG Midt Nord

Anna Marie

Touborg

F

Djursland

Kaj Møldrup

Christensen

A

Favrskov

Poul

Dahl

V

Hedensted

Preben

Andersen

V

Herning

Conny

Jensen

A

Holstebro

Ulla

Fasting

B

Horsens

Henning

Jensen

A

Ikast-Brande

Tove

Videbæk

Kr

Lemvig

Jørgen

Nørby

V

Odder

Preben

Andersen

V

Randers

 

 

F

Ringkøbing-Skjern

Harry

Jensen

V

Samsø

Leif

Mørck

A

Silkeborg

Britta

Bang

V

Skive

Laila Munk

Sørensen

A

Struer

Bent Ove

Pedersen

V

Viborg

Ernst

Greve

AFlere oplysninger


Formand for panelet, Kaj Møldrup Christensen (S),
tlf. 8646 7460 / 2943 5981.