19-02-2008

Dandoors, Skanderborg

Næsten halvdelen af de midtjyske virksomheder med 5-250 ansatte har internationale aktiviteter, men aktiviteterne er bestemt ikke kommet af sig selv.

Det viser en undersøgelse blandt mere end 500 direktører i små og mellemstore private virksomheder i Region Midtjylland. Store virksomheder med over 250 medarbejdere, eksempelvis Grundfos i Viborg kommune, er således ikke med i undersøgelsen.

46 procent af de adspurgte direktører anfører, at de har internationale aktiviteter i form af eksport, import, afdelinger i udlandet eller medarbejdere på jævnlige udlandsrejser. De større af virksomhederne er mest internationalt orienteret, og således arbejder seks ud af ti ansatte et sted med internationale aktiviteter.

Næsten hver tredje af virksomhederne, 30 pct., eksporterer i større eller mindre grad, men de har næsten alle sammen (90 pct.) oplevet vanskeligheder i den forbindelse. Det drejer sig om en bred vifte af forhindringer, hvor især ressourcer, altså at det koster penge og er tidkrævende at opdyrke nye markeder, bliver nævnt.
Mange angiver desuden problemer med at finde de rigtige medarbejdere, manglende netværk, for lidt kendskab til de nationale lovgivninger eller fremmede forretningskulturer samt vanskeligheder med at finde kunderne. Der kan også af den ene eller den anden grund være problemer med virksomhedens konkurrencedygtighed på de udenlandske markeder.

På den baggrund er det bemærkelsesværdigt, at kun hver fjerde af de eksporterende virksomheder har modtaget hjælp udefra til eksport, siger Bent Mikkelsen, afdelingschef for
Virksomheds- og kompetenceudvikling i Region Midtjylland.

”Hvis de midtjyske virksomheder skal fortsætte med at vokse, er en forøgelse af eksporten helt central. Derfor har Region Midtjylland udvidet viften af muligheder for virksomheder, som ønsker at komme i gang med at eksportere,” siger Bent Mikkelsen og nævner initiativet VækstMidt, som det midtjyske vækstforum har sat i gang. Herunder kan virksomhederne både få individuel rådgivning og komme med i en vækstgruppe.
Der er også et samarbejde på vej med Danmarks Eksportråd, således at en medarbejder derfra placeres på Væksthus Midtjylland, hvorved Eksportrådet kommer tættere på de midtjyske virksomheder.

”Desuden arbejder vi med en ide om at lade de store virksomheders erfaringer i udlandet komme de små til gode. Det skal ske ved at samle et kontaktnet blandt de store virksomheders medarbejdere og lade dem indgå i partnerskaber med de mindre” siger Bent. Mikkelsen.

Flere oplysninger om VækstMidt:

 Bent Mikkelsen, afdelingschef for Bent Mikkelsen, afdelingschef for
Virksomheds- og kompetenceudvikling
i Region Midtjylland
Tlf. 8728 5270 / 2023 3360 


Foto til fri afbenyttelse, når Region Midtjylland krediteres.

 Dandoors, Skanderborg 25 år gamle DAN-doors A/S i Stilling er en blandt mange internationalt orienterede virksomheder i den midtjyske region. DAN-doors producerer døre og porte til industrien, primært levnedsmiddelbranchen, har cirka 80 medarbejdere og eksporterer til det meste af verden. Virksomheden har egen afdeling i Sverige, Tyskland og Kina samt agenter i flere andre lande.


Se analysen ”Region Midtjylland i en international verden”

Fakta
Det Midtjyske Vækstlag er et virksomhedspanel med ca. 500 direktører for små og mellemstore private virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte og panelet er repræsentativt sammensat.

Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut og resultaterne af undersøgelsen kan ses på hjemmesiden www.ru.rm.dk under analyser og statistik.

Spørgsmål om Det Midtjyske Vækstlag kan rettes til:

Mette Vest Schneider, udviklingskonsulent
Tlf. 8728 5285
MetteVest.Schneider@ru.rm.dk