26-02-08

Region Midtjylland vil i samarbejde med Aarhus Universitet anvende en ny og meget avanceret metode til at spore forurening i grundvandet.

Fra nogle tidligere tjæregrubber på en gammel tagpapfabrik i Uldum, ca. 15 km vest for Horsens, er der trængt olie- og tjæreforbindelser samt fenol ned gennem jorden og har forurenet grundvandet.

Den italienske geofysiker Andrea Viezolli vil sammen med et hold geologistuderende måle den elektriske modstand ned gennem jordlagene. Desuden vil der blive målt på jordens evne til at absorbere og lagre energi. Målingerne foregår ved, at der lægges kabler ud på jorden. Kablerne lægges på en lang linie og forbinder små sonder der stikkes lidt ned i overfladen. De ganske små forskelle der er i jordens ledningsevne og jordens evne til at absorbere energi som følge af forureningen, vil kunne registreres med det nye måleudstyr. Målingerne med det nye udstyr vil forhåbentlig kunne spore, hvor langt forureningen i grundvandet har spredt sig.

Når udbredelsen af forureningen er kendt, vil der kunne udføres supplerende boringer og undersøgelser for at vurdere, om der er en risiko for den nærliggende bæk, der har forbindelse med Gudenåen få kilometer længere mod vest.

Yderligere information:
Geolog Rolf Johnsen, Region Midtjylland, tlf. 87 28 52 05.