01-02-2008

Grafisk fremstilling af en evt. Kattegat-forbindelse
På mødet i Vækstforum den 29. januar 2008 var der enighed om at opfordre Folketinget til snarest muligt at sætte en undersøgelse af en fast Kattegat-forbindelse i gang.

Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Vækstforum udtaler: ”Danmark bør betragtes som ét sammenhængende område. En fast Kattegat-forbindelse vil kæde hovedstadsområdet og det østjyske bybånd sammen til én metropol. Muligheden for større mobilitet vil betyde en bedre udnyttelse af hele landets ressourcer og kompetencer og gøre Danmark til ét vækstområde med en unik international konkurrencekraft.”

”Det er vigtigt, at der sker udvikling i hele Danmark. Et Danmark i balance er et af regeringens erklærede mål, som jeg kun kan være enig i”, siger Lars Aagaard fra Grundfos, næstformand i Vækstforum i Region Midtjylland. ”Men det sker ikke af sig selv. Det er nødvendigt, at der gøres en aktiv indsats for, at der ikke er dele af Danmark, som kobles af udviklingen. Jeg er overbevist om, at en fast Kattegat-forbindelse ikke kun vil være til gavn for de større byer, men også vil få afsmittende effekt på resten af landet.”

”En fast Kattegat-forbindelse vil give mulighed for at gøre den kollektive trafik hurtigere og mere effektiv. En ringbaneforbindelse til hurtigtog, København-Kattegat-Århus-Odense-København, vil sammen med en opkobling til resten af landet gøre den kollektive trafik konkurrencedygtig med bilen og være en fordel for miljøet”, tilføjer Bent Hansen.

”Etablering af en fast forbindelse over Kattegat vil få stor betydning for erhvervslivet”, siger Lars Aagaard. Han fortsætter: ”Virksomhederne vil kunne rekruttere medarbejdere fra et langt større geografisk område, og arbejdskraften vil blive mere mobil”.

Vækstforum for Region Midtjylland har udarbejdet en strategi for den regionale erhvervsudvikling, hvor der blandt andet er fokus på infrastruktur og den regionale balance. Vækstforum ser i sin vision Region Midtjylland som en international vækstregion i et sammenhængende Danmark.

Læs mere om Vækstforum arbejde på www.vaekstforum.rm.dk

Flere oplysninger
Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Vækstforum, tlf. 4031 3707