04-01-08Frem til 3. marts 2008 er der mulighed for at give sin mening til kende om, hvor vi skal finde og udvinde fremtidens råstoffer i Region Midtjylland.

Regionsrådet sender den 7. januar et forslag til regionens første råstofplan i høring.

De primære råstoffer i Region Midtjylland er sand, sten og grus, men planen kommer også til at styre fremtidens udvinding af ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.

”Forslag til Råstofplan 2008” omfatter dels de eksisterende udvindingsområder og de råstofinteresseområder, som de gamle amter havde med i deres råstofplaner, men derudover giver planen også et bud på 34 nye graveområder og 25 interesseområder, som kan få betydning for fremtidens udvinding af råstoffer.

Forslaget til planen er blevet til på baggrund af en række gode ideer fra kommuner, råstofbranchen, borgere og organisationer, som hen over sommeren sidste år har deltaget i den indledende debat.

Når høringsfasen slutter, skal planen godkendes af regionsrådet. Planen rækker 12 år frem i tiden, men den skal revideres og godkendes politisk hvert fjerde år.

Pres på ressourcerne
”Forslag til Råstofplan 2008” skal tage højde for, at der bruges råstoffer som aldrig før.
– I 2006 skete der den største udvinding af sand, grus og sten i nyere tid. Det økonomiske opsving har givet en efterspørgsel efter råstoffer overalt, blandt andet til byggeri, som betyder, at vi på bare tre år fra 2003 til 2006 i Region Midtjylland brugte over 40 procent flere råstoffer. Samtidig stiger trafikken og skaber behov for at udbygge vejnettet. Selv om man gør, hvad man kan for at spare på råstofferne, kan man forudse, at det bliver svært at skaffe råstoffer nok i fremtiden, fortæller geolog Lars Kristiansen fra Regional Udvikling i Region Midtjylland. I området mellem Århus, Horsens og Silkeborg er der allerede knaphed på sten og grus, og det betyder, at råmaterialerne til blandt andet vejbyggerier må transporteres længere, og det er både dyrt, besværligt og miljøbelastende.

”Forslag til Råstofplan 2008” kan fra 7. januar læses på www.raastoffer.rm.dk
Her kan man også se detailkort over de nuværende og fremtidige udvindingsområder i regionens 19 kommuner, og man kan læse mere om, hvordan man kommer med kommentarer til forslaget.

Yderligere information:
Lars Kristiansen, geolog, Jord og Råstoffer, Regional Udvikling, Region Midtjylland, eller Vicedirektør Hans Fredborg