Kræftens Bekæmpelse beskylder de praktiserende læger i Region Midtjylland for at have "klister på fingrene". Lægerne skulle angiveligt ignorere patienternes ve og vel til fordel for egne interesser. Sundhedsdirektøren i Region Midtjylland afviser beskyldningerne som urimelige og kun egnede til at gøre kvinderne bekymrede.

De praktiserende læger gør det helt rigtige. De sørger for, at de syge rent faktisk bliver undersøgt og behandlet først. Sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen afviser kritikken fra psykolog Kaj Evan Pedersen i Kræftens Bekæmpelse. I pressen har Kaj Ivan Pedersen, blandt andet citeret patientforeningens direktør for, at praktiserende læger "har klister på fingrene" og helst vil beholde patienterne for sig selv. "Klisteret" skulle angiveligt få praktiserende læger til at nedprioritere kvindernes ønske om at blive screenet for brystkræft.

Når praktiserende læger undersøger kvinder for brystkræft, sondrer lægerne mellem tre grupper:

1 De kvinder der uden tvivl har en knude i brystet.
2 De kvinder som muligvis har en knude og som hurtigt bør undersøges nærmere
3 De kvinder som selv ønsker at blive undersøgt selv om egen læge ikke kan finde tegn på brystkræft.
Kvinderne i gruppe et og to bliver undersøgt hurtigst muligt. Målet er indenfor 48 timer. For gruppe tre patienter er der længere ventetid.

"De kvinder som de praktiserende lægerne vurderer hører til i gruppe tre er ikke under mistanke for at have kræft. Kvinderne i gruppe tre har henvendt sig i konsultationen med en bekymring, som den praktiserende læge ikke deler. Men selv om den praktiserende læge ikke kan finde tegn på brystkræft, så giver Region Midtjylland alligevel kvinderne mulighed for at blive røntgen-undersøgt. Det er i den situation vi prioriterer konstaterede kræftramte kvinder højest så de kommer forrest i køen", siger Leif Vestergaard Pedersen.

Sandsynligheden for at kvinder i gruppe tre senere viser sig at have brystkræft, er den samme som hvis man undersøger en tilfældig gruppe kvinder på gaden. I procent svarer det til mellem en og to procent af alle kvinder.

"Undersøgelsen for brystkræft er i sig selv ikke helt ufarlig. Faktisk er der en risiko for, at selve røntgen-undersøgelsen kan medvirke til at fremprovokere brystkræft. Også derfor skal man være meget forsigtig med at opfordre kvinder til at blive røntgen-undersøgt, med mindre der er en rigtig god grund", siger Leif Vestergaard Pedersen.

"Beskyldningen mod de praktiserende læger er derfor forkert og den utålmodighed som Kræftens Bekæmpelse giver udtryk for, bidrager kun til at gøre raske kvinder helt unødig bekymrede", mener sundhedsdirektøren i Region Midtjylland.

Regionsrådet i Region Midtjylland har vedtaget et program for screening for brystkræft af kvinder mellem 50 og 69 år. Årsagen er at kvinder i netop denne aldersgruppe statistisk set har størst risiko for at få brystkræft.

Flere oplysninger
Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040 / 2124 2316
Afdelingschef Lars Dahl Pedersen, tlf. 8728 4430 / 4031 3230