03-07-2008

Region Midtjylland opfordrer Fødevareministeriet til at betænke jobskabelse og bedre liv på landet, når 400 mio. kroner ekstra til landdistrikterne for 2009-13 skal fordeles. Pengene kan være med til at sikre, at der findes et liv på landet om 25 år, siger regionsrådsformand Bent Hansen.Der er brug for massive investeringer i job og levevilkår i landdistrikterne for at få en stærk, sammenhængende og balanceret udvikling i regionerne og i hele landet.
Derfor er det nødvendigt, at netop den del bliver tilgodeset, når pengene i Landdistriktsprogrammet for de kommende fem år skal fordeles.

Det mener Regionsrådet i Region Midtjylland, og rådet opfordrer derfor Danske Regioner og Fødevareministeriet, der skal forhandle aftalen på plads hen over sommeren, til en ny fordeling af midlerne.

Landbefolkningen siver
Regeringen fordeler landdistriktsmidlerne på tre indsatsområder, nemlig ”styrket natur og miljø”, der har fået over halvdelen af pengene, ”udvikling i jordbrugs- og fødevaresektorerne”, der har fået en fjerdedel, og så ”job og levevilkår”, der har ligget i bunden med knap 20 procent.

- Det sidste område skal prioriteres væsentlig højere, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- I øjeblikket siver både befolkning og arbejdspladser ind til de større byer, og resultatet er stagnation eller tilbagegang i landdistrikterne, der står tilbage med forfaldne huse og erhvervsbygninger.

- Det kræver store investeringer at vende udviklingen. Men der er tendens til, at pengene i landdistriktsprogrammet ender som landbrugsstøtte i form af tilskud til omlægning af bedrifterne eller miljøtilskud.

Derfor må vi sikre, at pengene når ud til de mennesker, der brænder for at puste liv i deres egne nærområder og til at skabe nye jobs og bedre levevilkår i landdistrikterne, siger Bent Hansen.

Fra landbrug til landdistrikter
Regionsrådets Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder har drøftet den nationale fordeling af pengene på indsatsområderne nærmere, og derfra lyder samme opfordring til at prioritere job og levevilkår og dermed altså også erhvervsudvikling og turisme frem for de andre områder.
De 16 medlemmer af panelet noterer i øvrigt med tilfredshed, at EU-kommissionen foreslår at tage en større del af den direkte støtte til landbrugere og flytte den til udvikling i landdistrikterne. Forslaget om at flytte 13 procent af midlerne mod hidtil kun 5 pct. svarer til ca. 400 ekstra millioner kroner for Danmarks vedkommende.


Flere oplysninger:
Bent Hansen
, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, tlf. 8728 5010, mob. 4031 3707, bent.hansen@rr.rm.dk
Kaj Møldrup Christensen (S), formand for Regionsrådets panel for udvikling i landdistrikterne, tlf. 8646 7460, mob. 2943 5981, kaj.moldrup@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.