05-08-2008

Kryddersnaps har allerede lagt navn til en Midtjysk attraktion - måske kan den inspirere andre?

Region Midtjylland vil støtte udvalgte projekter, der skal profilere landdistrikterne gennem kultur- og erhvervssamarbejde eller profilere små fødevareproducenter i landdistrikterne. Nu inviteres kommuner og lokale aktions grupper til at byde ind med forslag til anvendelsen af i alt otte millioner kroner.

Der er så dejligt ude på landet, men det er ikke nok til at sikre udviklingen derude.

Det kræver en vedvarende indsats at skabe en sammenhængende region, hvor alle egne får mulighed for at udvikle sig ud fra deres særlige forudsætninger og styrker, sådan som Regionsrådet og Vækstforum for Region Midtjylland ønsker det.

Et skridt i den rigtige retning tog Region Midtjylland mandag, hvor to nye modelprojekter blev sendt i udbud.

Det drejer sig om:

  • Profilering af landdistrikter gennem kultur-erhvervssamarbejde
  • Profilering af små fødevareproducenter og -netværk


De to modelprojekter skal gennemføres som samarbejder mellem kommuner, lokale aktions grupper og virksomheder samt borgere og kulturinstitutioner. Hvert af projekterne får et budget på fire mio. kroner, hvoraf Region Midtjylland yder den ene million.

Ansøgningsfristen er 1. december 2008, og de to projekter, der skal realiseres, vil blive behandlet i Vækstforum i januar 2009.

Voksende bevidsthed
- I øjeblikket vokser bevidstheden i befolkningen om landdistrikternes værdier, og markedet for produkter med en særlig oprindelse er for opadgående. Det potentiale vil vi gerne udnytte, siger Kaj Møldrup Christensen (S), formand for Regionsrådets panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder.

Han understreger, at der bliver lagt særlig vægt på, at projekterne omfatter en bred kreds af private og offentlige aktører.

- De lokale aktionsgrupper skal koordinere samarbejdet og stå bag ansøgninger om penge til regionen. På den måde understøtter vi den vigtige rolle, grupperne har fået som formidlere af en væsentlig del af EUs landdistriktsprogram, siger Kaj Møldrup.

Positiv opmærksomhed
Formålet med det første modelprojekt ”Profilering af landdistrikter gennem kultur-erhvervssamarbejde” er at benytte landdistriktsområdets kulturelle og/eller kunstneriske egenart til at udvikle og profilere oplevelser i landdistrikterne og varer, som er produceret med reference til disse.

Tilsvarende er formålet med modelprojektet ”Profilering af små fødevareproducenter og -netværk i landdistrikterne” at markedsføre lokale fødevarer, netværk af producenter og oplevelser med fødevarer.
Begge modelprojekter skal desuden skabe positiv opmærksomhed om erhvervet og kulturen i landdistrikter i den midtjyske region. De skal begge være afsluttet senest i løbet af 2011.

Flere oplysninger

 Kaj Møldrup Christensen Kaj Møldrup Christensen (S)
Formand for Regionsrådets panel for udvikling i landdistrikter og Fiskeriområder
Telefon: 86 46 74 60
Mobil: 29 43 59 81
kaj.moldrup@rr.rm.dk


Fakta

De Lokale Aktions Grupper, LAGerne, er oprettet under landdistriksprogrammer for 2007-2013. I Region Midtjylland findes 16 LAGer, der hver især prioriterer midler fra EU og staten til udviklingsprojekter i landdistrikterne.

 Kryddersnaps - tryk på billedet for at hente det i høj opløsning (BMP) Den populære ”Snapseruten” er udviklet som et bredt samarbejde mellem det offentlige og private aktører i Limfjordslandet. Snapseruten kan i dag tilbyde overnatning, kulinariske oplevelser og kryddersnaps, kombineret med natur- og kulturhistoriske oplevelser og aktiviteter som golf, vandre- og cykelruter og meget andet. Måske kunne Snapseruten give inspiration til de to nye modelprojekter, som Regionsrådet og Vækstforum nu sender i udbud?
Foto: Netværk Limfjorden.


Billedet er til fri afbenyttelse - klik på det for at downloade i høj opløsning