17-06-2008

Statusmøde i dag hos økonomi- og erhvervsministeren om vækst og erhvervsudvikling i Region Midtjylland.

Statusmøde i dag hos økonomi- og erhvervsministeren om vækst og erhvervsudvikling i Region Midtjylland.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen havde i dag besøg af Vækstforum for Region Midtjylland for at gøre status på den regionale partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:
- Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en barriere i Region Midtjylland. Det stod derfor højt på dagsordenen ved dagens møde, og vi er enige om at gøre en ekstra indsats for at tiltrække, fastholde og integrere udenlandske studerende og arbejdstagere.

- Vi havde en rigtig god og bred dialog om partnerskabsaftalen for vækst og erhvervsudvikling, vi indgik sidste år, og hvad der skal til for fortsat at holde Midtjylland på vækstsporet, fortsætter Bendt Bendtsen - som f.eks. energiområdet og vores samarbejde omkring uddannelse og iværksættere. Det bliver vigtige fokuspunkter for vores samarbejde i de kommende år.

Formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland – regionsrådsformand og formand for Vækstforum Bent Hansen og borgmester Carsten Kissmeyer - siger efter mødet:

- Partnerskabsaftalen er et godt instrument for et tættere samarbejde på udvalgte områder mellem regeringen og vækstforum. I fortsættelse af ministerens kommentar vil vi gerne gøre opmærksom på, at den helt store udfordring for den fortsatte vækst er honoreringen af virksomhedernes – både offentlige og private – efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

- Vækstforums tre megasatsninger inden for energi & miljø, erhverv – sundhed og fødevarer har et stort vækstpotentiale, der skal udnyttes. Det stiller store krav til, at de rette rammebetingelser er til stede i regionen inden for især innovation, erhvervsservice og uddannelsestilbud, der kan sikre arbejdskraft med de rette kompetencer. Og vi er tilfredse med, at vi ser nærmere på mulighederne for at etablere et testområde for prototyper af nye vindmøller.

Flere oplysninger
Vicedirektør Lars Vildbrad, Vækstforum for Region Midtjylland,
tlf. 8728 5070 / Lars.Vildbrad@ru.rm.dk

Økonomi- og Erhvervsministeriet: Pressesekretær Erik Ljunggren,
tlf. 33923115 / 4018 4346 / elj@oem.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.