10-06-2008

Selv om danske og internationale undersøgelser dokumenterer, at god ledelse giver tilfredse medarbejdere og sunde virksomheder, arbejder ikke engang halvdelen af de midtjyske virksomheder bevidst med ledelsesudvikling. Med en stribe tilbud på hånden vil Region Midtjylland tilbyde ledelsesudvikling, der flytter noget.


Mindre end tre dage. Det er, hvad lederne på de mindre og mellemstore virksomheder i Midtjylland i gennemsnit får af ledelsesudvikling – om året.

Det viser en rundspørge til 512 direktører for midtjyske virksomheder med 5-250 ansatte. Undersøgelsen er foretaget af Teknologisk Institut for Region Midtjylland, og den afslører samtidig en kløft mellem dem, der investerer i ledelsesudvikling, og dem, der ikke gør.

Således findes der blandt virksomhederne med ledelsesudvikling markant flere, der også har udviklet eller fornyet deres serviceydelser eller produkter.

Om det er ledelsesudviklingen, der styrker virksomhedens innovative kraft, eller om udviklingen af nye produkter skaber øget behov for ledelsesudvikling, kan denne konkrete undersøgelse ikke give noget svar på. Men der er en sammenhæng mellem fokus på ledelse og innovative virksomheder.

Regionens tilbud til virksomhederne
- Vi ved, at ledelse er vigtig for at styrke virksomhedernes udvikling og vækst, og vi kan dokumentere, at ledelsesudvikling virker. Netop derfor skal vi interessere os ekstra meget for måden, vi tænker ledelsesudvikling på, siger Annemette Digmann, chef for Afdelingen for Innovation og Forskning i Region Midtjylland.

Til trods for det store væld af tilbud til ledere om uddannelse og udvikling, er det ifølge Annemette Digmann ikke særligt klart i hvilket omfang, uddannelserne har det rigtige indhold og den rette form.

Internationale undersøgelser afslører et stort behov for lederudviklingsforløb, hvor videnskab og teori går op i en højere enhed med praksis. Ledelse læres nemlig ikke kun på skolebænken, men mindst lige så meget der, hvor den skal udøves.

På udkik efter Next Practice
- Visionen for regionens tiltag inden for ledelsesudvikling er derfor påtrængende nødvendig og skal være ambitiøs: ledere, rådgivere og uddannelser skal som det naturligste i verden eksperimentere med og innovere på, hvordan udviklingsforløb for ledere kan blive bedre. Småt, smart og smidigt er centralt for vores eksperimenterende tiltag, siger Annemette Digmann, der spændt ser frem til resultaterne af den ledelsesudvikling, som regionen har været med til at få i gang flere steder i regionen.
Det er blandt andet Århus Købmandsskole, Væksthus Midt, Viborg kommune og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen HIH i Herning, hvor der eksperimenteres med at få sat ord på ledernes praksis på en måde, så både de involverede ledere, studerende, rådgivere og undervisere øjner nye muligheder.

- Gennem en eksperimenterende tilgang kan vi overvinde problematikken omkring teori og praksis og nå videre end det, der er anerkendt i dag. Vi kigger efter ”Next practice”, siger Annemette Digmann.

- Det er fint, at knap halvdelen sørger for kompetence- og udviklingsforløb til deres ledere, men tænk, hvis alle gjorde det. Det ville give et fantastisk drive.

En god investering
Det er især virksomheder med mere end 20 ansatte, der arbejder bevidst med ledelsesudvikling, og de findes typisk inden for branchen offentlige og personlige tjenester, hvor knap 70 pct. angiver at satse på bedre ledere.

I brancherne finansiering og forretningsservice, hotel, handel og restauration er det godt halvdelen, mens det er mindre end en fjerdedel inden for transport, post og tele.

I gennemsnit brugte de 226 virksomheder, der satser på at udvikle deres ledere, i snit 6,2 mandedage i 2007 på det pr. leder, hvilket kostede dem omkring 16.000 kroner.
Men de var godt givet ud, forsikrer 80 procent af de adspurgte direktører, der først og fremmest måler udbyttet på øget tilfredshed blandt medarbejderne, bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer og mere tilfredse kunder. Knap hver femte af direktørerne, der bruger ledelsesudvikling i virksomheden, angiver desuden, at anstrengelserne har ført til et større salg.

Flere oplysninger

Annemette Digmann, afdelingschef   Annemette Digmann, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 50
annemette.digmann@ru.rm.dk
 Christian Fredsø Jensen, udviklingskonsulent Christian Fredsø Jensen, udviklingskonsulent
Innovation og Forskning, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 53
christian.fredsoe@ru.rm.dk


Læs mere om undersøgelsen her

Læs mere om virksomhedspanelet Det midtjyske Vækstlag her

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.