02-07-2008

400 deltagere nåede frem til tre resolutioner om bæredygtighed, da Region Midtjylland i juni var vært for et tre-i-eet arrangement i Herning for lande omkring Nordsøen og Østersøen.

Bæredygtighed i den regionale udvikling var temaet, da 400 deltagere fra 12 lande mødtes i Herning 11. - 13. juni.
Og bæredygtigheden fik et skub i den rigtige retning efter drøftelser af, hvordan man bedst sikrer udviklingen i regionerne omkring Nordsøen og Østersøen og på den måde bidrager til et samlet, stærkere regionalt Europa og en stærkere europæisk økonomi. 

På mødet blev der vedtaget en række resolutioner, der er henstillinger til EU og nationalstaterne på følgende områder: 

  • Energi som prioritet i europæiske offentlige udbud.
    Offentlige udbud udgør 16 pct. af EUs BNP. Målet er, at 20 pct. af alle offentlige udbud skal være grønne/miljørigtige i 2010, og at tallet i 2020 skal være 50 pct. Der er bred enighed i kommissionerne om at prioritere energi- og miljørigtige offentlige udbud, ikke mindst for at arbejde hen imod, at Europa opnår sine klima-målsætninger.
  • Gradvis reduktion sluttende med et forbud af bortskaffelse af bifangst.
    Studier har påpeget, at der årligt bortskaffes bifangst i størrelsesordenen 1 million ton – eller næsten en tredjedel af den fangst, der landes i Nordsøen. Altså et voldsomt spild af fisk og skaldyr, der på grund af lovgivningen kasseres til havs i død eller halvdød tilstand. I Europa har Norge og Island vedtaget totalforbud mod bortskaffelse af bifangst, og EU kommissionen foreslog for nylig en gradvis reduktion inden for den Europæiske Unions medlemslande. Et officielt forslag forventes at fremkomme i løbet af 2008. Begge kommissioner støtter en gradvis reduktion sluttende med et forbud.
  • Fælles holdning til EUs forslag til den fremtidige regionalfondspolitik.
    Regionerne er centrale i EUs strukturfondspolitik fra 2013 og frem. Kommissionerne ønsker begge at samarbejde med EU om at reducere de økonomiske og sociale forskelligheder i regionerne, samt at arbejde på at styrke samarbejdet mellem både regioner og lande.

Læs mere om arrangementet her.

 


250 af deltagerne fordelte sig fredag på de syv studieture ud i den midtjyske region. Her besøger en gruppe Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet, og ser på biogasanlæg.