26-05-2008

Blandt de 16 initiativer, som Vækstforum har sat i gang på energi- og miljøområdet, er demonstrationsprojektet, der om få måneder skal forsyne alle århusianske tankstationer med danskproduceret biodiesel – udvundet af slagteriaffald. Foto: Region Midtjylland

Det første år med særlig fokus på energi og miljø har bragt Region Midtjylland nærmere visionen om at blive energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Vækstforum har nu søsat 16 forskellige bæredygtige initiativer til i alt 70 mio. kroner, og flere er på vej.

Denne status over det første år blev tidligere i dag drøftet på et møde mellem de 20 medlemmer af Vækstforum og formandskabet fra det Råd for Energi- og Miljøteknologi, som Vækstforum har nedsat, og der var udbredt tilfredshed med resultaterne.

- Vækstforum har en vision om, at Region Midtjylland skal være en af de førende regioner for udvikling og demonstration af energi og miljøteknologi i Europa. Jeg er derfor utrolig glad for, at en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, forskning, kommuner, regionsråd med flere har bidraget aktivt til indsatsen, sagde Bent Hansen (S), formand for Vækstforum i Region Midtjylland, efter mødet.

Vækstforum og Regionsrådet er gået foran med et politisk lederskab, og Regionsrådet og EU støtter indsatsen ved at have afsat ca. 50 mio. kr. i 2007-2008.

Tidlig dialog
Formanden for Råd for Energi- og Miljøteknologi, Poul Erik Schou-Pedersen, der også er direktør i venturefonden Bankinvest New Energy Solutions, påpegede vigtigheden af en langsigtet indsats fra Vækstforums side og kaldte den nødvendig for at nå de ambitiøse mål.

- I rådet har vi lagt vægt på at gå i dialog med potentielle ansøgere allerede i idéfasen. Herved kan vi understøtte udviklingen af de mest perspektivrige projekter og sikre et godt samspil med de statslige initiativer og støtteordninger på området”, sagde Poul Erik Schou-Pedersen.

Området for energi og miljø er en af de tre såkaldte megasatsninger, som Vækstforum besluttede sig for i juni 2007, og den udspringer af, at Region Midtjylland allerede har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition inden for energi og miljø.

Ny hjemmeside
Vækstforum har lanceret en ny hjemmeside www.energi.rm.dk hvor du kan læse mere om megasatsningen på energi og miljø. På hjemmesiden er ligeledes en præsentation af Råd for Energi og Miljøteknologi, som rådgiver Vækstforum i forbindelse med igangsætning af de konkrete initiativer.

Blandt de 16 initiativer, som Vækstforum har sat i gang på energi- og miljøområdet, er demonstrationsprojektet, der om få måneder skal forsyne alle århusianske tankstationer med danskproduceret biodiesel – udvundet af slagteriaffald. Foto: Region Midtjylland

Klik på billedet for at hente det i høj opløsning 
 Flere oplysninger

  Bent Hansen, formand for Vækstforum   Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
 Poul Erik Schou-Pedersen, formand for Råd for Energi og Miljøteknologi Poul Erik Schou-Pedersen, formand for
Råd for Energi og Miljøteknologi
Mobil: 4057 7611
psp@bankinvest.dk
 Afdelingschef Henrik Brask Pedersen Afdelingschef Henrik Brask Pedersen
Miljø, teknologi og infrastruktur
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5170
henrik.brask@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.


Om Vækstforum
Vækstforum for Region Midtjylland er med sine 20 medlemmer et partnerskab mellem kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner og regionen.
Vækstforum skal overvåge udviklingen i regionen og udforme strategi og handlingsplaner for, hvordan der kan arbejdes for vækst og udvikling i regionen.
Vækstforum har valgt at fokusere på Uddannelse og kompetenceudvikling, Innovation og forskning samt Iværksætteri, hvor der vil blive iværksat en række initiativer, der vil understøtte de tre megasatsninger, nemlig Energi og miljø, Sundhed og erhverv samt Fødevarer.

Læs pjecen ”Megasatsning Energi og Miljø – det første år”, som er en oversigt over de aktiviteter som foreløbig er igangsat   Læs pjecen ”Megasatsning Energi og Miljø – det første år”, som er en oversigt over de aktiviteter som foreløbig er igangsat
Læs Pjecen ”Energi- og miljøteknologisk foregangsregion”, som er vision og mål for indsatsen  Læs Pjecen ”Energi- og miljøteknologisk foregangsregion”, som er vision og mål for indsatsen