27-05-2008

Flere midtjyske virksomheder skal i de kommende år styrke deres innovation og internationalisering gennem forretningsbaserede netværkssamarbejder og klynger. Derfor satser Vækstforum for Region Midtjylland på et nyt midtjysk klyngeprogram, og i går gik Regionsrådets forretningsudvalg samme vej ved at anbefale Regionsrådet at afsætte 56 mio. kroner til formålet.
Flere midtjyske virksomheder skal i de kommende år styrke deres innovation og internationalisering gennem forretningsbaserede netværkssamarbejder og klynger. Derfor satser Vækstforum for Region Midtjylland på et nyt midtjysk klyngeprogram, og i går gik Regionsrådets forretningsudvalg samme vej ved at anbefale Regionsrådet at afsætte 56 mio. kroner til formålet.

Pengene til klyngeprogrammet skal i perioden 2009-2011 understøtte udviklingen af både etablerede og nye vækstklynger i Region Midtjylland.

- Jeg har store forventninger til, at programmet kan stille rammer til rådighed for udvikling af andre af regionens vækstklynger, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum i Region Midtjylland.

– Det gælder den etablerede fremstillingsindustri som elektronik, træ og møbel, jern og metal, men også mode- og livsstilsbranchen, videnserviceerhvervene og spirende væksterhverv som film og nye medier, siger Bent Hansen.

 Bag det midtjyske klyngeprogram ligger
Bag det midtjyske klyngeprogram
ligger blandt andet de erfaringer,
som den australske klyngeekspert
Rodin Genoff har gjort sig i Midt-
jylland og i andre dele af verden.
Billedet er fra Rodin Genoffs
deltagelse i Industri Summit 2008
i Herning i april, hvor den midt-
jyske fremstillingsindustri var
talstærkt repræsenteret.
Foto: Region Midtjylland

Kraftig vækst i netværk
Globaliseringen og den outsourcing, der ligger i naturlig forlængelse af den, udgør en central erhvervspolitisk udfordring. For hvordan sikrer man den nødvendige omstilling af erhvervsstrukturen i Region Midtjylland, samtidig med, at man øger virksomhedernes konkurrenceevne gennem innovation og internationalisering?

Nogle virksomheder har som modebranchen klaret denne udfordring ved at flytte produktionsopgaver til Kina og andre kan fastholde både produktion og beskæftigelse igennem automatisering og effektiv anvendelse af den nyeste teknologi.

Der har de seneste 10-15 år været en kraftig vækst i opbygning af formelle og uformelle netværk mellem virksomheder - både på brancheniveau og på tværs af værdikæder. Netværk er således blevet en nødvendig del af forretningsgrundlaget for mange virksomheder.
- Konferencen Industri Summit i Herning illustrerede, at vi i Region Midtjylland har nogle stærke og konkurrencedygtige fremstillingsvirksomheder, som er i stand til at løfte både væksten i regionen og den danske eksport. Det er sket i kraft af tæt samarbejde mellem virksomhederne om blandt andet teknologianvendelse, specialisering og sourcing af opgaver, siger Bent Hansen.
- Der er meget at lære af disse virksomheder. Vækstforum har med erfaringer fra den Australske klyngeekspert Rodin Genoff lagt op til et midtjysk klyngeprogram, som netop har udgangspunkt i virksomhedernes egne behov for forretningsudvikling og opbygning af netværk, siger han.

Om programmet
Det er målet, at de deltagende virksomheder i klyngeprogrammet udvikler deres vækstpotentiale målt på bl.a. indtjening, innovation og internationalisering. Målgruppen vil være små og mellemstore virksomheder, der vil få støtte til opbygning af forretningsnetværk og gennemførelse af konkrete forretningsplaner. Det kan enten ske gennem konkret deltagelse i et virksomhedsnetværk af minimum 5 parter eller som led i et større og mere langsigtet klyngeintiativ.

Klyngeprogrammets budget på 56,2 mio. kroner vedrører udgifter til gennemførelse af netværksinitiativet og regional medfinansiering af virksomhedsrettede klyngeinitiativer.

Vækstforum godkendte klyngeprogrammet på sit møde d. 26 maj, og Forretningsudvalget har altså på sit møde 27. maj indstillet til Regionsrådet, at det på sit næste møde d. 18 juni godkender programmets finansiering.
Vækstforum har ud over generelle erhvervsfremmeprogrammer prioriteret de 3 regionale væksterhverv: Energi og miljø, Fødevarer og Erhverv-Sundhed.

Tryk på billedet af Rodin Genoff for at hente billedet i høj opløsning. Foto: Region Midtjylland Tryk på billedet af Rodin Genoff for at hente billedet i høj opløsning. Foto: Region Midtjylland Flere oplysninger

 Bent Hansen, formand for Vækstforum Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
 Bent B. Mikkelsen, afdelingschef Bent B. Mikkelsen, afdelingschef
Virksomheds- og kompetenceudvikling
Telefon: 8728 5270
Mobil: 2023 3360
Bent.Mikkelsen@ru.rm.dk


Nærmere information om det midtjyske klyngeprogram: www.klynger.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.