06-03-2008For at sikre, at så mange som muligt får en uddannelse, der kan hamle op med fremtidens krav på arbejdspladserne, vil de 11 VUCer, voksenuddannelsescentre, i den midtjyske region nu sætte særligt ind på to områder. Begge har med mobilitet på arbejdsmarkedet at gøre.

Initiativerne er:
1. Opsøgende arbejde hos samtlige mindre og mellemstore virksomheder – også der hvor tingene går stærkt, og hvor man ikke mener at kunne undvære en eneste medarbejder i uddannelsesøjemed.
I samarbejde med erhvervsskolerne tilbyder VUC læseundervisning til en enkelt medarbejder eller et hold – eller hjælpe en smed, der vil opgraderes til ingeniør, med at få godkendt hans erhvervserfaring som grundlag for videre uddannelse.
For virksomhederne betyder det én indgang til bedre uddannelse af medarbejderne.

2. Skabe samarbejder med professionshøjskoler og store arbejdspladser, således at unge og voksne for eksempel kan sikre sig en uddannelsespakke baseret på relevante HF-fag med indbygget praktik på et sygehus, dernæst garanteret optagelse på sygeplejeskolen, hvor de måske også er sikret bolig, og endelig kontakt ind på et sygehus, der har brug for det, de kan.

De nye initiativer er de første resultater af et nyt samarbejde mellem Region Midtjylland og regionens VUC’er. Samarbejdet skal gøre VUC’erne i regionen bedst muligt i stand til at støtte regeringens mål om mindst en ungdomsuddannelse til 95 procent af de unge og en videregående uddannelse til mindst halvdelen.

”Vi mener selv, at VUC er centralt placeret, når det gælder om at sikre bedre uddannelse til flere. Vi rekrutterer meget bredt og formår at flytte folk opad i uddannelsessystemet – eller ind i det igen, hvis de er droppet ud” siger Preben Clausen, der er forstander for VUC i Århus og udpeget som formand for VUCernes nye samarbejde med Region Midtjylland.

Han tilføjer, at VUC til august får endnu et redskab imellem hænderne, nemlig licens til at udstede såkaldte realkompetencebeviser.
”Det betyder, at hvis du eksempelvis har arbejdet et par år i England og taler godt engelsk, kan få testet dine engelskkundskaber her hos os og få et bevis for, at du mestrer engelsk på for eksempel A-niveau – og beviset er adgangsgivende på de videregående uddannelser. Det skal sikre, at folk ikke bliver sendt tilbage til start, når de vil videreuddanne sig,” siger Preben Clausen.


Fakta
Et VUC, voksenuddannelsescenter, er en statsligt selvejende institution, som tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen (HF), uddannelsen til studentereksamen (STX), gymnasiale suppleringskurser (GSK) og eventuel anden uddannelse efter Undervisningsministeriets godkendelse, for eksempel forberedende voksenundervisning (FVU).
Der findes 11 VUC'er fordelt i den midtjyske region.
Læs mere på www.vuc.dkBillede af mekaniker under bil
Foto: raindog.dk
Krediteres fotografen, kan billedet frit anvendes.

Flere oplysninger

  Preben Clausen, forstander for VUC i Århus og
formand for VUCernes samarbejde med Region Midtjylland.
Tlf. 8732 2565
pc@vucaarhus.dk 
Henning Tjørnelund, udviklingskonsulent,
sekretariatet for regional udvikling, Region Midtjylland.
Tlf: 8728 5074
Henning.Tjoernelund@ru.rm.dk