25-03-2008


Vækstforum for Region Midtjylland anbefalede på sit møde i dag at støtte fem energiprojekter med tilsammen 2,7 mio. kroner. Et af dem skal sætte naturens egen kraft og varme i omløb og forsyne et kommende boligkvarter i Brædstrup.

Med midler fra blandt andre Region Midtjylland vil Brædstrup Fjernvarme etablere et bæredygtigt fjernvarmesystem i et nyt boligkvarter – det første i verden af sin art.

Ved at integrere det nuværende kraftvarmeværk med forskellige vedvarende energikilder, blandt andet hele solfangertage på husene, bliver det nye projekt i stand til at håndtere de svingende energimængder fra eksempelvis vind og sol.
På sit møde i dag sagde Vækstforum for Region Midtjylland god for at støtte projektet med 810.000 kroner, og det glæder direktør Per Kristensen, Brædstrup Fjernvarme. Han kan næsten ikke vente med at komme videre med projektet, der for anden gang sætter Brædstrup Fjernvarme på verdenskortet som nyskabende på energiområdet. Første gang var i august i fjor, da det naturgasfyrede kraftvarmeværk åbnede eget solfangeranlæg med 641 solfangere.

Tæt på forbrugerne
”Det haster med at udvikle fjernvarmeforsyningen i Danmark. I takt med, at husene bliver mere og mere energirigtige, bliver varmetabet på vej ud til forbrugerne mere synligt, fordi det udgør en større andel”, siger direktør Per Kristensen, Brædstrup Fjernvarme.

”Nogle fjernvarmeværker vil nok give op, men vi vil vise, at det kan betale sig at træde nye veje. Dels vil vi producere varmen tættere på forbrugerne, og dels vil vi sørge for, at de forskellige energikilder kan håndtere de store udsving, der er på eksempelvis solvarme og vindkraft”; siger han.

Udstillingsvindue
Også formanden for Vækstforum i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), glæder sig over at være med til at sætte projektet i gang.

”Fjernvarmen forsyner 60 pct. af de danske husstande, og den er blandt de mest energieffektive i verden. Dette projekt vil understrege denne styrkeposition og give danske virksomheder mulighed for at afprøve deres kunnen i en synlig sammenhæng”, siger Bent Hansen og nævner, at flere midtjyske virksomheder er med i samarbejdet om at få projektet til at lykkes, deriblandt århusianske Advansor, der har specialiseret sig i varmepumpeløsninger specielt til gasdrevne kraftvarmeværker.

Fem projekter
For Vækstforum er Brædstrup-projektet et blandt fem projekter, der skal satses på, og som tilsammen vil få bevilget 2,7 mio. kroner. De fem projekter falder inden for de tre områder, som Vækstforum især har valgt at støtte, nemlig energi/miljø, sundhed og fødevarer.

  1. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtning energisystem
  2. Vedvarende energi til det planlagte ”Naturvidenskabernes Hus” i Bjerringbro
  3. En mere bæredygtig måde at opvarme svømmebassiner på med udgangspunkt i Egmonthøjskolen i Hou ved Odder.
  4. Biogasproduktion baseret på græs fra engarealer, foreløbig som forsøg i Nørreådalen mellem Viborg og Randers.
  5. Energiproduktion på basis af pil, der dyrkes på miljøfølsomme arealer – foreløbig er 1500 hektarer jord nær Ringkøbing og Nissum fjorde i kikkerten.

Vækstforums megasatsning på energi og miljø betyder, at der løbende er adgang til at søge støtte til nye projekter. Se hvordan på www.ru.rm.dk

Solfangertage
Det planlagte boligkvarter Ring SøPark, som Horsens kommune netop er i færd med at udstykke, vil i første omgang omfatte 300 boliger og på længere sigt op mod 1.500 boliger.

Står det til Brædstrup Fjernvarme, vil husene blive forsynet med hele solfangertage, hvor solfangerne af æstetiske hensyn er integreret i selve tagfladen, samt fælles anlæg med jordbaserede solfangere og varmepumper.
I og med at hele området er koblet sammen med kraftvarmeværket i Brædstrup, vil de energirigtige beboere i Ring SøPark således kunne forsyne andre forbrugere med varme, når solen rigtig skinner.
Hvis det derimod er koldt og blæsende, vil varmepumperne sørge for at lave varme af den (overskuds-) strøm, der hentes ud af vindkraft.
”Det er et skidegodt koncept. Jeg fatter ikke, at andre ikke har gjort det før os. Og jeg er sikker på, at dette koncept vil være helt almindeligt om 10-15 år”, siger direktør Per Kristensen.

Præcis hvordan elementerne i det nye forsyningsnet skal dimensioneres, hvordan økonomien i det skal fungere, hvordan de enkelte boligejere skal kunne købe og sælge varme samt mange andre spørgsmål, er endnu uafklaret, men Brædstrup Fjernvarme har allieret sig med eksperter på samtlige områder og håber, at de første energibevidste beboere i Ring SøPark kan flytte ind ved påsketid næste år.

Billede og billedtekst


Sidste år indviede Brædstrup Fjernvarme verdens hidtil største solfangeranlæg i forbindelse med et kraftvarmeværk. Nu skal succesen følges op med en bæredygtig fjernvarmeforsyning i et nyt boligområde Ring SøPark, der på sigt kommer til at bestå af 1.500 huse.
Foto: Brædstrup Fjernvarme

Tegning (PDF)Flere oplysninger

   Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
 Afdelingschef Henrik Brask Pedersen
Miljø, teknologi og infrastruktur
Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 70
Mail: henrik.brask@ru.rm.dk
   Direktør Per Kristensen
Brædstrup Fjernvarme
Telefon: 75 75 33 00
Mobil: 20 70 12 11
Mail: pk@braedstrup-fjernvarme.dk