16-11-2008Region Midtjylland hæver sig langt over landsgennemsnittet, når det gælder produktion af vedvarende energi. Det viser de energiregnskaber, som regionen og 13 kommuner har udarbejdet. Regnskaberne skal nu bruges i det videre arbejde hen mod en bæredygtig energiforsyning.

Det er i høj grad vindmøllerne, solfangerne, varmepumperne, halmen, flisen og det organiske affald, der står bag energiproduktionen i Midtjylland.

Det viser de energiregnskaber, som Region Midtjylland som den første region i landet har taget initiativ til at få udarbejdet, og som 13 af regionens kommuner har medvirket i.
Samlet set ligger de midtjyske kommuner højt i forhold til landsgennemsnittet:

Mens kun 17 procent af de megawatt-timer, der bruges i Danmark, kommer fra vedvarende energi, gælder det 25 procent af megawatt-timerne i den midtjyske region.

I nogle kommuner, eksempelvis Holstebro, Samsø og Struer kommuner, er den vedvarende energi endnu mere betydelig. Her udgør den henholdsvis 45, 44 og 41 procent af det samlede forbrug.

CO2-udledning
Tilsvarende har de midtjyske kommuner også godt greb om deres CO2-udledning. Som helhed har regionen langt mindre CO2-udslip pr. indbygger end landsgennemsnittet, nemlig 7,3 mod 9,6 tons.

Helt eksemplarisk er Samsø, der ligefrem kan eksportere overskydende bæredygtig energi, hvorved CO2-udslippet på papiret går i minus.

Vækstforums målsætning
Region Midtjylland har i flere år ligget langt over landsgennemsnittet for vedvarende energi, og Vækstforum for Region Midtjylland har sat det mål, at halvdelen af det danske energiforbrug i 2025 skal komme fra vedvarende energi.

”Vi har vurderet, at der skal en systematisk indsats, fælles værktøjsudvikling og et langsigtet samarbejde til for at nå målet, og de fleste kommuner har tilsyneladende været enige”, siger Henrik Brask Pedersen, afdelingschef i Region Midtjyllands afdeling for miljø, teknologi og infrastruktur.

Nu mener han, at både regionen og de involverede kommuner har et rigtig godt værktøj til at komme videre med deres energipolitik.

”Regnskaberne viser, at kommunerne har vidt forskellige udgangspunkter, og derfor er de nødt til at arbejde med forskellige mål. Nu ved de, hvor de selv står - også sammenlignet med andre. Ved at benytte os at energistyrelsens nationale metoder har vi sikret os, at tallene er sammenlignelige”, siger han. 

Håb om opfølgning 
I Horsens kommune er miljøkoordinator Mette Thorndahl godt tilfreds med at have deltaget i samarbejdet om energiregnskaber.
”Nu kan vi se, hvilke kort vi har på hånden, og hvor det vil batte at sætte ind i de kommende år. Vi kan stedfæste energiforbruget på nogle anlægstyper og eksempelvis se, at der ganske vist findes mange villakedler i kommunen, men at det nok er mest fornuftigt at gå efter erhvervskedlerne først, fordi de står for mere end den dobbelte produktion”, siger Mette Thorndahl.
Nu håber hun, at samarbejdet med regionen vil blive fulgt op, således at man i Horsens kommune kan holde øje med udviklingen hen mod en mere bæredygtig energiforsyning.

Se flere tal fra energiregnskaberne.

Billedtekst: Vedvarende energi udgør en langt større del af energiforbruget i Midtjylland end i ladet som helhed. Kilde: PlanEnergi og Region Midtjylland 2008 (data fra 2007). Grafikken er til fri brug. Download den i høj opløsning ved at klikke på den.

Flere oplysninger:

Anne Mette Sørensen Langvad    Anne Mette Sørensen Langvad, udviklingskonsulent, Energi, Miljø, Teknologiudvikling
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5132
Mobil: 2348 5549
am.langvad@ru.rm.dk 
Henrik Brask Pedersen    Henrik Brask Pedersen
afdelingschef, miljø, teknologi og infrastruktur
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5170
Mobil: 5151 7273
henrik.brask@ru.rm.dk 
 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne