25-11-2008


Så kort kan det siges. 27 % af de unge i Region Midtjylland, der ikke får en ungdomsuddannelse, er som 28-årige uden for arbejdsstyrken. Klarere kan betydningen af uddannelse ikke beskrives. 


Det viser en rapport, som AKF v./ Torben Pilegaard Jensen har udarbejdet for Region Midtjylland. Se nærmere her.

Formålet med rapporten er at undersøge, om de unge midtjyders uddannelsesmønster adskiller sig fra det, der ses i landet som helhed. Og derudover at undersøge om der er forskelle inden for regionen. Svaret på det første spørgsmål er nej. Mens svaret på det andet er ja. Der er forskelle i de unges uddannelsesmønster alt efter, hvor i regionen de bor som 15-årige. Selv hvis man tager hensyn til deres forældrebaggrund, som anden forskning understreger betydningen af.

De mest markante forskelle er:

  • Unge uden uddannelse har generelt stor risiko for at ende uden for arbejdsstyrken, inden de fylder 30. Størst risiko har imidlertid de unge i de universitetsnære byer.

  • Unge i de universitetsnære byer tager ikke i samme grad erhvervsfaglige uddannelser som unge i den øvrige del af regionen, måske på grund af de mange valgmuligheder.

  • Unge i de universitetsnære byer har større frafald fra ungdomsuddannelserne end andre af regionens unge, men flere af dem påbegynder og ender med at få en lang videregående uddannelse.

  • De unge, der bor længst væk fra de videregående uddannelser, er mest tilbøjelige til at tage dobbelt uddannelse, dvs. gå i gang med en erhvervsfaglig uddannelse efter en gymnasial uddannelse. Og de får ikke i samme omfang lange videregående uddannelser. Det kan tyde på, at nærheden til uddannelsesinstitutionerne har betydning for de unges valg af uddannelse.

  • Unge uden for storbyerne er bedst til at gennemføre de uddannelser, de påbegynder.


Se hele rapporten

Flere oplysninger vedr. rapporten og arrangementet

Bent Mikkelsen, afd. chef, Regional Udvikling, Virksomheds- og kompetenceudvikling
Tlf. 87285270
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.