18-11-2008

Torsdag i denne uge underskriver regionsrådsformand Bent Hansen en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og den polske provins Nedre Schlesien. Samarbejdet skal eksempelvis foregå imellem de to regioners erhvervsvirksomheder, turistorganisationer, hospitaler og institutioner for handicappede.

Når regionsrådsformand Bent Hansen torsdag eftermiddag sætter sit navn under ”Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland i Danmark
Og Nedre Schlesien i Polen”, står midtjyder og polakker allerede i kø for at føre aftalen ud i livet.
Således har repræsentanter fra kommuner, projektkoordinatorer samt repræsentanter fra kontoret for Nedre Schlesiens Marskal forespurgt om at komme på studiebesøg til Region Midtjylland. Gruppen arbejder med projekter, der finansieres af EU midler fra Operational Programme Human Resources og vil gerne se, hvordan midtjyderne arbejder med eksempelvis ældrepleje, handicaphjælp og almindelig sundheds- og familiepleje. Dette besøg forventes at finde sted i begyndelsen af 2009.

EU-støtte
Derudover arbejdes der fra begge sider på at udvikle relevante fælles projekter med støtte fra EU, herunder Interreg IVB Østersø programmet, da både Region Midtjylland og Nedre Schlesien er en del af det støtteberettigede område.

Forsinket aftale
Samarbejdsaftalen har rødder tilbage til 2001, hvor Ringkøbing Amt indgik en officiel samarbejdsaftale med Nedre Schlesien. I den forbindelse blev der bl.a. etableret samarbejde mellem videncentre i Ringkøbing Amt – bl.a. HIH - og det Tekniske Universitet i Wroclaw, som er hovedbyen i regionen. I januar 2007 vedtog Regionsrådet for Region Midtjylland at videreføre aftalen, men et parlamentsvalg i Polen i 2007 forsinkede arbejdet med aftalen.

Medaljeoverrækkelse
Nu er den imidlertid klar, og underskrivelsen foregår torsdag, den 20. november klokken 15:00 på Nationalmuseet i Wroclaw, hvor regionsrådsformand Bent Hansen og Ringkøbings tidligere amtsborgmester Knud Munk Nielsen er blandt talerne. Sidstnævnte vil desuden få overrakt statsmedaljen af Nedre Schlesiens guvernør, Rafał Jurkowlaniec. Knud Munk Nielsen modtager denne hædersbevisning for det arbejde, han og Ringkøbing Amt har lagt i samarbejdet med Nedre Schlesien.

Flere oplysninger:

Malou Munkholm    Udviklingskonsulent Malou Munkholm,
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5097
Mobil: 2946 8880
malou.munkholm@ru.rm.dk Byvåben Nedre SchlesienFakta om Nedre Schlesien
Nedre Schlesien ligger i det sydvestlige hjørne af Polen med grænser mod syd til Tjekkiet og mod vest til Tyskland og har ca. 3 mio. indbyggere. Administrativt er Polen opdelt i 4 niveauer, kommuner, amter, provinser eller Voivodeships (det niveau, Region Midtjylland indgår aftale med) samt det nationale niveau.
Hovedbyen Wroclaw er Polens 4. største by med ca. 650.000 indbyggere og har ud over universitetet 12 højere læreranstalter med i alt 130.000 studerende, så profilen vil passe til Region Midtjylland med hensyn til kompetenceudvikling og samarbejde mellem højere læreranstalter, virksomheder og offentlige myndigheder. Således har VIA University College samarbejde med det Tekniske Universitet i Wroclaw, som man ønsker at udbygge i samarbejde med Region Midtjylland. Derudover har regionen en profil vedrørende vedvarende energi, som kan blive et spændende samarbejdsfelt. Polens medlemskab af EU giver en række muligheder for samarbejdsprojekter - bl.a. i Interreg Østersøprogrammet.

Se Nedre Schlesiens engelske hjemmeside