06-11-2008

Foto: MMEx


Region Midtjylland har modtaget seks ansøgninger fra konsortier, der vil sikre den fremtidige turisme med spektakulære oplevelsesfyrtårne. Nu skal danske og internationale eksperter vurdere projekterne, hvorefter op til tre projekter vil få del i udviklingsmillionerne fra Vækstforum.


Hvad er det, der mange år fremover skal få turisterne til at skynde sig til Midtjylland før deres naboer og få indbyggerne til at føle sig privilegerede over at bo der?

Det har seks danske konsortier deres bud på. De har søgt Vækstforum for Region Midtjylland om udviklingsmidler - op til 15 mio. kroner pr. projekt - til at virkeliggøre deres drømme om seks midtjyske turistattraktioner af international klasse, og i de kommende måneder vil deres ansøgninger bliver vurderet af både danske og udenlandske eksperter.

Oplevelsesfyrtårnene, som tiltaget er døbt, er en del af Vækstforums satsning på oplevelsesøkonomi, og formanden for Vækstforum Bent Hansen, er begejstret for det solide arbejde, som de seks konsortier har gjort.

”Vækstforum kan give udviklingsfinansiering til de konsortier, som demonstrerer innovativ tilgang og forretningsmæssig forankring på én gang. Men hvor de bedste forslag ligger – det ved jeg først, når de indkaldte eksperter har indsendt deres vurdering”, siger Bent Hansen.

Slutrunden
Da Vækstforum tilbage i 2007 indbød regionale konsortier til at komme med ideer til disse internationale oplevelsesfyrtårne, kom der 21 ansøgninger. Af dem fik 11 et økonomisk puf i ryggen - i gennemsnit en lille million kroner til hver - så de kunne udvikle deres ideer.

Nu, et år efter, er seks af de 11 konsortier altså parate til at gå videre. Og denne gang er det slutrunden, hvor op til tre af projekterne udvælges med henblik på realisering, og de vil kunne få op til 15 mio. kroner hver i udviklingsstøtte.

I løbet af de kommende måneder vil internationale eksperter vurdere de seks ansøgninger, og de vil både se på projekternes forretningsmæssige potentiale, deres evne til at understøtte regionens styrkepositioner og deres indhold af nyskabelse, lige som det er vigtigt, at de nye oplevelsesprojekter har format til at slå igennem - også uden for landets grænser.

Afsmitning
”Turismen er stagnerende, bl.a. er en stor del af den udenlandske omsætning erstattet af indenlandsk. Derfor er fyrtårnene en vigtig del – blandt flere – af det innovative arbejde med sikre turismen i fremtiden”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

”I de seneste 10 år er der gennemført store investeringer i regionens top-10-attraktioner – men samlet set er deres besøgstal uændrede. Der bruges altså mange penge på at flytte publikum fra Den Gamle By til Djurs Sommerland og omvendt.
Derfor må vi skabe noget, som kan øge den internationale interesse. Det vil smitte af på de øvrige attraktioner, på detailhandelen, på arbejdsmarkedet og mange andre steder,” siger Bent Hansen.

De seks projekter, der nu søges om udviklingsmidler til, er:

  • Fængslet (Horsens) – tidligere World of Crime
  • MMEX – Meaning Making Experiences (Netværk) – Tidligere Midtjysk Oplevelsesproduktion
  • Hedens Colosseum - The Coliseum of the Heath (Herning)
  • Planet Randers (Randers)
  • Ocean Centre Denmark - Havets Hus (Grenaa)
  • ElementZ (Ringkøbing) – tidligere Stjernen


Illustration: 3D-animation.dk
Begge billeder er til fri brug og kan downloades i høj opløsning ved at klikke på dem.
(øverste billede)
MMEx har søgt Region Midtjylland om støtte til at udvikle Danmarks første internationale kompetence-, viden- og facilitetscenter for udvikling, produktion og salg af digitale formidlingsløsninger. Her ses demonstrationsprojektet: intelligent projektion på Mejlby-stenen, en runesten fra omkring år 1000. Foto: MMEx

(nederste billede)
En himmelfoyer ved indgangen til helårs-oplevelsesattraktionen Element.Z skal give gæsterne en oplevelse af at træde ind i et nyt univers. Vægge og loft er dækket af lyspaneler, som er udviklet af lysproducenten Servodan A/S. Illustration: 3D-animation.dk

Flere oplysninger:

    Bent Hansen
formand for Vækstforum for Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
    Erik Sejersen, afdelingschef
Landdistrikter og oplevelsesøkonomi,
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
Mobil: 2068 5588Se mere om de seks konsortier og deres projekter
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.