23-10-2008


Midtjyllands kontor i Bruxelles har i ugens løb været vært for et EU-kursus for internationale medarbejdere fra regionens kommuner. Det gav mange lyst til at styrke deres hjemkommuners internationale indsats.

At skabe værdi for borgerne og sikre en bedre opgaveløsning i kommunerne.

Det var kort fortalt målet for det kursus, som en række kommunale internationale medarbejdere fra kommunerne i Region Midtjylland netop har deltaget i.

Stedet var Bruxelles - nærmere bestemt Central Denmark EU Office på Avenue de Tervuren, og programmet for de tre dages kursus var tætpakket.

Hovedtemaet var det internationale arbejde - hvad det består i, hvordan man kommer i gang med det, og fordelene ved at udarbejde en international strategi.

Og især om den viden og inspiration, der kan hentes ved at deltage i internationalt samarbejde. Viden som gør medarbejderne i stand til at løse deres opgaver bedre. Til gavn for både borgere og kommuner.

Vidt omkring
I løbet af de tre dage nåede deltagerne desuden forbi EU parlamentet, Regionsudvalgets bygning, Ministerrådets bygning ved Schumann rundkørslen og ind i landbrugskommissær Mariann Fischer Boels kabinet i Berlaymont-bygningen.

Her gav medlem af kabinettet Tina Svendstrup deltagerne et indblik i hvordan kabinettet arbejder, og hvilke sager der er mest fokus på i øjeblikket.

Af andre punkter på programmet kan nævnes, at Stephanie Demart som repræsentant for Europa-Kommissionens direktorat for uddannelse og kultur gav en introduktion til programmet ”Europe for Citizens”, der kan bruges til at finansiere venskabsby-initiativer.

Endelig hørte deltagerne om ”Logical Framework Approach”, der er en metode til at udvikle gode EU-projekter på baggrund af konkrete ideer.

Nyttige netværk
Inden hjemrejsen til deres respektive kommuner gav deltagerne udtryk for stor tilfredshed med deres udbytte af kurset, lige som flere nævnte, at de nu vil udnytte det netværk mellem de internationale medarbejdere i kommunerne, som kurset også havde resulteret i.

Billedtekst til øverste billede: Erhvervskonsulent Helle Laursen fra Horsens kommune giver sit bud på, hvad internationalt arbejde er, og hvad det betyder for kommunen, borgerne, virksomhederne og den enkelt medarbejder i kommunen.


Central Denmark Region’s kontorbygning i det centrale Bruxelles gav fine rammer om kurset.


Der blev spadseret adskillige kilometer under kurset. Her tager deltagerne Europa Parlamentet i øjesyn.


Flere af kursusdeltagerne følte sig overbeviste om, at en international strategi er et rigtigt redskab i deres videre arbejde. International projektkoordinator i Viborg kommune, Mette Lorentzen (tv): ”Vi har længe været involveret i internationalt arbejde uden at have en egentlig international strategi. Jeg kan imidlertid godt se fordelene ved sådan en. Den vil kunne styrke og fokusere det internationale engagement”.

Flere oplysninger:

 Malou Munkholm   Udviklingskonsulent Malou Munkholm,
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5097
Mobil: 2946 8880
malou.munkholm@ru.rm.dk