21-10-2008


En samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og den russiske Leningrad-region kan bane vej for de midtjyske virksomheder især i fødevaresektoren og inden for miljø- og energiteknologi. Torsdag mødes regionsrådsformand Bent Hansen og guvernøren for Leningrad for at underskrive aftalen.


Region Midtjylland er vært for en otte mand stor delegation fra den russiske Leningrad-region på torsdag, den 23. oktober, når der indgås en samarbejdsaftale mellem Leningrad og Region Midtjylland.

     
 

Invitation til pressen

Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet for den russiske delegation. Ud over ceremonien med underskrivning af samarbejdsaftalen er der besøg på Agro Business Park i Foulum samt hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Skejby.
Se link til programmet længere nede.

 
     

Det sker i Regionshuset i Viborg mellem klokken 15 og 17, hvor regionsrådsformand Bent Hansen og guvernøren for Leningrad-regionen Valery P. Serdyukov skriver under på en treårig samarbejdsaftale og drøfter de muligheder, der er for at føre aftalen ud i livet. Selve aftalen blev godkendt af regionsrådet for Region Midtjylland i september.

Stigende velstand
Inden for regional udvikling og virksomhedsudvikling er der først og fremmest en række perspektiver for midtjyske virksomheder inden for fødevaresek¬toren, miljøteknologi og teknologi til udnyttelse af vedvarende energi, eksempelvis biomasse. Derudover har virksomhederne sandsynligvis gode chancer for at komme i betragtning med leverancer til fornyelse af industrivirksomheder og hospitaler. Endelig betyder den stigende velstand blandt store befolkningsgrupper i Rusland gode afsætningsmuligheder for forbrugsgoder.

Ind på markedet
Regionsrådsformand for Region Midtjylland Bent Hansen forventer kontante resultater af samarbejdsaftalen.
- Vi ved, at der er et udpræget behov for udvikling af et mere effektivt og bæredygtigt landbrug i Leningrad-regionen, lige som der er stor opmærksomhed på udnyttelse af vedvarende energikilder. Derfor tror jeg, at samarbejdsaftalen især på disse områder kan være med til at hjælpe vore virksomheder og forsknings- og udviklingsmiljøer ind på det russiske marked, siger Bent Hansen.

Tidligere aftale
Forbindelserne mellem Midtjylland og Leningrad strækker sig tilbage til 2001, da Århus Amt indgik en venskabs- og samarbejdsaftale med den russiske region.
Denne aftale var med til at sætte gang i en række erhvervsprojekter, der har nydt godt af den dansk-russiske opbakning. Aktuelt kan nævnes, at en gruppe danske investorer og landmænd har investeret i opbygning af en meget stor svinefarm i regionen, lige som to danske virksomheder er involveret i et projekt, der vedrører udvikling af akvakultur med anvendelse af dansk teknologi.

Se programmet for 23. oktober 2008
Se listen over deltagere i delegationen fra Leningrad
Se teksten til samarbejdsaftalen

Flere oplysninger:

 Bent Hansen    Bent Hansen
Formand for Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk


Fakta om Leningrad:
Leningrad Regionen (på russisk Oblast) er den russiske region, som omkranser St. Petersborg. Den er dog administrativt adskilt fra St. Petersborg. Regionen grænser op til Finland og Estland og har cirka 1,7 mio. indbyggere. Vigtige erhvervssektorer er raffinering af olie, kemisk industri, maskinindustri og skovbrug. En række virksomheder, som er baseret i St. Petersborg, har også afdelinger i Leningrad Regionen. Regionen ledes af en guvernør, som er udnævnt af den russiske regering. Styret i Leningrad Oblast har en række opgaver inden for bl.a. social udvikling, økonomisk udvikling, byggeri, landbrug, veje og anden infrastruktur, forsyningsvirksomhed samt administration af statsejendomme.
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.