08-10-2008


Overfladejorden på det gamle elværk i Rødding i Salling er forurenet med bly. Nu undersøger Region Midtjylland jorden på naboarealerne, der blandt andet omfatter Rødding Skole.

Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer har i mandags fået resultater af den forureningsundersøgelse, der er lavet på det gamle elværk i Rødding. Resultaterne viste, at overfladejorden er kraftigt forurenet med bly. Så kraftigt, at Miljøstyrelsen fraråder al kontakt med jorden.

Region Midtjylland har vurderet, at det er nødvendigt straks at sætte undersøgelser i gang hos naboen, Rødding Skole, for at se, om forureningen også kan findes på skolen.

For en sikkerheds skyld
”Det høje indhold af bly, der er fundet i jorden, kan give problemer ved kontakt med jorden. Derfor har vi her til morgen aftalt med skoleleder Finn Andersen at skolen sørger for, at børnene ikke leger på det areal, der ligger op til elværket, før det er undersøgt”, siger Hans Fredborg, chef for afdelingen for Jord og Råstoffer.

”Vi vil dog gerne understrege, at vi ikke forventer at finde blyforurening på skolen, men at vi laver undersøgelserne for en sikkerheds skyld.”

Bly og sundhedsrisiko
Hvis jord indeholder mellem 40 og 400 mg bly/kg jord, kaldes jorden ”lettere forurenet med bly” – dette niveau ses ofte i gamle bykerner og i fyldjord. Hvis indholdet er højere end 400 mg/kg jord, er jorden så forurenet, at kontakt med jorden udgør en sundhedsmæssig risiko. Bly kan påvirke nervesystemet hos mennesker og give adfærdsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder hos børn.

Ingen fare for drikkevand
På Rødding Elværk er der i overfladejorden fundet op til 18.000 mg bly / kg jord. Forureningen er sandsynligvis opstået ved, at man i elværkets driftsperiode (1914 – 1960) har hældt akkumulatorvæske ud på jorden. Desuden er der fundet en olieforurening, som måske har bredt sig til Østergade 5A. Derfor vil regionen også foranstalte undersøgelser her.
”Der er ikke grundvandsindvinding i området, så hverken forureningen med bly eller olieforureningen vil udgøre en trussel imod drikkevandsforsyningen”, siger Hans Fredborg.
Region Midtjylland vil tage prøver af jorden i denne uge, så der i løbet af efterårsferien (uge 42) vil ligge resultater klar.

Yderligere oplysninger:

    Abelone Christensen, miljømedarbejder
Jord og råstoffer, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 52
abelone.christensen@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.
Billedtekst: Region Midtjylland forventer ikke at finde spor af blyforureningen på Rødding Skoles grund, men undersøgelserne foretages for en sikkerheds skyld. Foto: Rødding Skole