16-09-2008

Trods de truende skyer på den internationale konjunkturhimmel melder fire ud af ti midtjyske virksomheder stadig om fremgang i omsætningen, mens en næsten lige så stor gruppe blot holder skansen. Samtidig falder presset på arbejdsmarkedet, så det er blevet lidt nemmere at skaffe folk.

Tre ud af fire midtjyske virksomheder regner med at gå ud af indeværende kvartal med en omsætning og en medarbejderstab, der er større eller på niveau med den, de havde i fjor.

Det viser en spørgeundersøgelse blandt 500 af Region Midtjyllands virksomheder med 5-250 ansatte.
Det er de større virksomheder, dem med over 20 ansatte, der er mest optimistiske. Her tror 44 pct. på meromsætning, mens det kun er tilfældet for 38 pct. af virksomhederne med 5-9 ansatte.

Topscorerne blandt de mest optimistiske virksomheder finder man i brancher som tekstil- og læderindustri samt forretningsservice, mens brancher som udlejning og ejendomsformidling, træ-/papir-/grafisk industri samt bygge og anlæg skraber bunden.

Flere tror på nedgang
Samlet set melder en fjerdedel af de adspurgte virksomheder om regulær nedgang i omsætning og/eller medarbejdere, og den gruppe er vokset i forhold til en lignende undersøgelse på samme tidspunkt i fjor, hvor kun seks pct. af virksomhederne troede på nedgang.

Lettere at få medarbejdere
Samtidig er presset på arbejdsmarkedet tilsyneladende lettet en smule, idet godt halvdelen (51 pct.) af virksomhederne slet ikke eller kun i ringe grad har problemer med at skaffe de rigtige medarbejdere nu.

For et år siden havde godt halvdelen (53 pct.) ”i høj grad” eller ”i nogen grad” problemer med det.

Dog er der nogen forskel på manglen på arbejdskraft mellem forskellige brancher. Eksempelvis har hotel og restaurationsbranchen samt finansiering og forretningsservice haft større vanskeligheder ved at finde de rigtige folk end flere af industrisektorerne.

En mulig forklaring er, at nogle brancher lettere kan anvende udenlandsk arbejdskraft, lettere kan automatisere og hurtigere kan omskole end andre brancher.

Yderligere oplysninger:

 Bent Mikkelsen Bent B. Mikkelsen
afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 77
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Læs mere om undersøgelsen
Læs mere om virksomhedspanelet Det midtjyske Vækstlag

Billedtekst: Bygge- og anlægsbranchen ligger i bund, når det gælder forventningerne til omsætning og antal medarbejdere i indeværende kvartal.
Fotoet er til fri afbenyttelse og kan downloades i fuld størrelse ved at klikke på det.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.