25-09-2008

Region Midtjyllands nye register JAR giver adgang til oplysninger om forurenede grunde. Det betyder åbenhed og gennemsigtighed for borgerne og en lettelse for ejendomshandlere, kreditforeninger og andre, der gerne vil have hurtig besked.

Nu er det nemmere at se, hvor jorden under vores fødder er forurenet. Det nye Jordforureningslovens Areal Register (JAR), som netop er udviklet, viser på et øjeblik, hvilke grunde der er kortlagt som forurenede, og hvilke der er under mistanke for at være det.

Via JAR-systemet kan man hurtigt og nemt udskrive jordforureningsattester. De bruges i forbindelse med f.eks. ejendomshandler, men arbejdet med at indhente dem har hidtil ofte været besværliggjort af, at regionens medarbejdere har skullet udfylde dem manuelt.

Nu kan ejendomsmæglere, advokater, kreditforeninger og interesserede huskøbere frit bruge det nye system.
"JAR er et brugervenligt system. Man kan eksempelvis blot indtaste den adresse, man er interesseret i, for at se om grunden er forurenet" siger vicedirektør Hans Fredborg fra Region Midtjylland, der som den første af de 5 regioner lægger alle oplysninger på internettet.

Lettere at prioritere indsatsen
Med JAR får regionen mulighed for at sammenstille oplysninger fra Kort- og Matrikelstyrelsen, Statens Miljøcentre, Erhvervs- og Byggestyrelsen med flere, og det vil betyde, at indsatsen i forbindelse med jordforurening bedre kan prioriteres.
Endvidere har kommunerne i regionen og de rådgivende ingeniørfirmaer, der arbejder med jordforurening, adgang til at opdatere data direkte i systemet. På den måde kan alle bidrage til en forbedring af kvaliteten af de registrerede oplysninger.
JAR præsenterer sine informationer såvel i tekstform som på kort, da det er baseret på den såkaldte GIS-teknologi (Geografisk Informations System), oplyser Tage Bote fra COWI A/S, der sammen med IT-virksomheden Ementor leverer miljø- og GIS-delen i systemet.

Flere oplysninger:

Hans Fredborg    Hans Fredborg, vicedirektør
Jord og Råstoffer, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5190
hans.fredborg@ru.rm.dk 
 


Læs mere om JAR, og lær at bruge registret

Fakta om Jordforureningsattester

Der findes 5 forskellige attester om ejendomme i Region Midtjylland:
• kortlagt som forurenet
• kortlagt som muligt forurenet
• ikke forurenet (er undersøgt eller ryddet op)
• uden for mistanke om forurening
• under behandling - kontakt regionen for yderligere oplysninger

Billedtekst: Nu har alle adgang til registret over grunde, der er forurenede eller under mistanke for at være det.
Foto er til fri brug og kan downloades i høj opløsning ved at klikke på det.