24-09-2008

Foto: Anne Mette Kleis-Kristoffersen/ QKOMMA

Oplevelserne fyger over disken i det private erhvervsliv. To ud af tre midtjyske virksomheder køber oplevelser til deres medarbejdere - primært for at styrke det interne samarbejde og belønne medarbejdernes indsats, viser ny undersøgelse, som Region Midtjylland står bag.

Kickboxing i to timer, en stille stund med kropsmassage, en VIP-middag på et slot eller bare en murerbalje og et sæt trommestikker.

Der er mange muligheder for at pleje medarbejderne ud over den månedlige lønningspose, og virksomhederne i Region Midtjylland spiller tilsyneladende på hele klaveret.

Ifølge en ny undersøgelse blandt godt 500 virksomheder med 5-250 ansatte køber to ud af tre oplevelser til deres medarbejdere. 13 procent gør det også til kunderne, mens en enkelt procent lader oplevelserne komme leverandørerne til gode.

Det er især virksomheder med en stor andel af højtuddannede medarbejdere, der køber oplevelser. Eksempelvis ligger branchen for finansiering og forsikring i top, mens hotelbranchen og fødevareindustrien ligger i bund.

Kultur og sport
Gennemsnitligt bruger virksomhederne godt 2.500 kroner årligt pr. medarbejder på oplevelser, og der er tendens til, at større virksomheder bruger mindre beløb pr. medarbejder end små.
Det er kulturelle oplevelser, sportsaktiviteter og gastronomiske oplevelser, der er mest brugt som medarbejderpleje, mens naturoplevelser og rejseoplevelser - eksempelvis til udlandet - er mindre anvendt.

Styrke samarbejdet
På spørgsmålet om, hvorfor man som virksomhed bruger penge på den slags aktiviteter, der jo ikke er en del af virksomheden normale virkefelt, svarer over halvdelen (58 pct.), at det er for at styrke det interne samarbejde. Endvidere siger 40 pct. at de vil belønne en god indsats, mens kun få (7 pct.) gør det for at tiltrække nye medarbejdere eller give virksomheden et bedre image (6 pct.).


Virksomhedernes køb af oplevelser ligger tilsyneladende stabilt, idet 68 pct. af virksomhederne forventer at bruge samme beløb i år, som de gjorde i 2007, mens 11 pct. vil brug mere og 10 pct. vil bruge mindre.

Flere oplysninger:
 

Vibeke Dyrvig   Vibeke Dyrvig
udviklingskonsulent
afdeling for oplevelsesøkonomi og
Landdistrikter, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1707
vibeke.dyrvig@ru.rm.dk

Billedtekst: Mange virksomheder giver eksempelvis medarbejderne en tur på lægterne for at belønne deres indsats eller styrke det interne samarbejde i virksomheden.
Foto: Anne Mette Kleis-Kristoffersen/ QKOMMA
Foto er til fri afbenyttelse, hvis fotografens navn angives. Download billedet i høj opløsning ved at klikke på det.

Læs mere om undersøgelsen

Læs mere om virksomhedspanelet Det midtjyske Vækstlag.

pernille administrationsbachelor