30-09-2008

Foto: Siemens

Et treårigt projekt skal undersøge, hvordan store virksomheder kan flytte en del af deres energiforbrug til mere hensigtsmæssige perioder i døgnet eller ugen. Det sker for at tilpasse forbruget til den stadig stigende elproduktion fra vindmøller.

Vi er for dårlige til at smede, mens jernet er varmt. Eller mere præcist: At bruge strømmen, når vores stadig flere vindmøller producerer den til os.

Det betyder, at vi på landsplan må forære en større og større mængde vindmøllestrøm til vore nabolande. Problemet er på grund af mange vindmøller særlig udtalt i Region Midtjylland. Til gengæld har regionen særlige videns- og erhvervsmæssige forudsætninger for at gøre noget ved det. Derfor skal et projekt med støtte fra blandt andre Region Midtjylland sætte gang i udviklingen af ny teknologi på området. Teknologiudvikling og et mere fleksibelt elforbrug er nemlig målet for projektet, der i første omgang vil inddrage 50 af regionens større energiforbrugende virksomheder.

Det er dem, der mindst har et årligt forbrug på 0,1 Gigawatt, svarende til mere end 25 husstandes energiforbrug.

Manden ved maskinen
Disse 50 virksomheder vil blive kontaktet og grundigt udspurgt om mønstret i deres energiforbrug og mulighederne for at ændre på det. Det vil ske helt ned på brugerniveau - altså får også den mand, der styrer maskinerne i produktionen, mulighed for at bidrage med viden og ideer til, hvordan forbruget kunne gøres mere fleksibelt.

Det kan eksempelvis føre til udviklingen af teknologi, der kan sørge for, at bestemte energiforbrugende apparater kun kobles ind, når der er overskudsproduktion af vindmøllestrøm ude hos energiforsyningsselskaberne.

Senere vil en håndfuld af de 50 virksomheder blive inviteret til at deltage i demonstrationsprojekter, hvor den nyudviklede teknologi teste af.

Som projektleder står Teknologisk Institut i Århus, mens SPIRE Centre under Syddansk Universitet bidrager med særlige kompetencer vedrørende brugerdreven innovation.
Region Midtjylland bidrager som et led i Vækstforums megasatsning på energi og miljø med 2 mio. kroner - først og fremmest til projektledelse, Erhvervs- og Byggestyrelsen søges om 2,6 mio. kroner fra programmet for Brugerdreven Innovation, mens det såkaldte ForskEl-program under energinet.dk søges om 7,5 mio. kroner.


Flere oplysninger:

Kaj Møldrup Christensen   Kaj Møldrup Christensen
medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland
og af Råd for Energi- og Miljøteknologi
Telefon: 86 46 74 60 / 29 43 59 81,
kaj.moldrup@rr.rm.dk 
Henrik Brask Lund Pedersen   Afdelingschef Henrik Brask Lund Pedersen
Miljø, teknologi og infrastruktur
Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 70
henrik.brask@ru.rm.dk


Billedtekst: Den stadig større mængde vindproducerede energi skaber udfordringer, fordi det ikke altid blæser mest, når el-forbruget er størst. Nu skal et nyt projekt søge at skabe en bedre balance mellem forbrug og produktion. Foto: Siemens.
Download i stort format ved at klikke på billedet.


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne