23-01-2009

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen (SF) har stillet spørgsmål om omlægning af rute 116 til formanden for det midtjyske regionsråd Bent Hansen (S).

Spørgsmål:

Kære Bent Hansen

Den kollektive trafik og dens brugere har det svært, fordi regionen ikke har fået økonomi der svarer til kørselsudgifterne.

Jeg har fået en henvendelse vedr. rute 116s omlægning, og skal i den anledning bede om en status på sagen samt beskrivelse om hvilke muligheder regionsrådet har for at rette evt. fejl eller helt utilsigtede virkninger.

Der peges på

- at der ikke er nogen besparelse ved omlægningen
- at ruten er lagt om så den bliver 3 km længere
- at ruten lægges om midt i en køreplanperiode

Jeg skal venligst bede om et hurtigt svar, og at min henvendelse og svaret rundsendes til Regionsrådet og til pressen.

Venlig hilsen

Bente Nielsen SF


Svar

Læs regionsrådsformand Bent Hansens (S) svar til Bente Nielsen (SF)