26-01-2009De to landsbysamfund Idom og Råsted sydvest for Holstebro er tilsammen topkandidat til Region Midtjyllands landsbypris 2008.

I skarp konkurrence med 11 øvrige små samfund bliver det efter al sandsynlighed Idom-Råsted, der kan kalde sig midtjysk mester i landsbyudvikling.
Således har Vækstforum for Region Midtjylland på sit møde mandag indstillet til Regionsrådet, at de to landsbysamfund, der med stor dygtighed har slået pjalterne sammen og fået deres område til at blomstre, modtager Region Midtjyllands Landsbypris 2008.

Stærkt samarbejde
”Beboerne i Idom–Råsted viser veje til at gøre landsbyområder interessante at bo og drive virksomhed i”, siger regionsrådsformand Bent Hansen, der også er formand for Vækstforum.
”De har demonstreret, hvordan deres stærke samarbejde kan tiltrække tilflyttere, skabe nye arbejds¬pladser, udvikle nye løsninger på privat og offentlig service – kort og godt gøre dem til mestre i landsby¬udvikling”, siger han.
Landsbyprisen på 150.000 kr. er en del af Vækstforums og Regionsrådets fokus og indsats for udvikling i landdistrikterne og en stærk sammenhængende udvikling i hele regionen.

Befolkningstilvækst
De 1.050 borgere i Idom og Råsted har gennem de seneste år formået at gøre deres område til et levedygtigt samfund – med to bosætningssteder, men med fælles faciliteter til idræt, kultur, dagpasning, skole og dagligvareindkøb.
Blandt de resultater, som borgerne selv nævner, er at områderne i 2008 har haft den største befolkningstilvækst blandt samtlige landsbyer i Holstebro kommune, at skolen har det højeste elevtal i 50 år, at byggeaktiviteten i 2008 var større end nogensinde før, og at man i 2008 kunne indvie idræts- og kulturcentret Plexus, der har kostet 22 mio. kroner.

Gavn og glæde
Hvis Regionsrådet godkender Vækstforums indstilling, vil Idom-Råsted sammen med æren få en check på 150.000 kroner.
Hvordan den i givet fald skal anvendes, er der ikke taget stilling til endnu, siger formanden for Idom Borgerforening Bjarne Hjalager.
”Hvis det sker, vil vi indkalde til et borgermøde og beslutte det i fællesskab”, siger han.
I vedtægterne for prisen står det imidlertid, at beløbet skal bruges til gavn og glæde for landsbyens borgere. Det kan f.eks. være nye lege- eller aktivitetsfaciliteter til børn på et offentligt område i landsbyen.
Det er de Lokale Aktions Grupper (LAG-erne), der på invitation fra Vækstforum for Region Midtjylland, er kommet med forslag til landsbyer, eller grupper af landsbyer, som modtager af landsbyprisen.

Tak til borgere og LAGer
De indkomne forslag fra landsbypriskandidaterne har imponeret formanden for Vækstforum Bent Hansen.
”Jeg vil gerne sige tak til borgerne i lokalområderne og til LAG-erne for en god indsats og for fine forslag til modtagere af landsbyprisen”, siger Bent Hansen og nævner, at der var tæt løb.
”Det vidner om, at der mange gode kræfter i lokalområderne, der lægger sjæl og kræfter i at gøre netop deres lokalområde til noget særligt. Og det er der god brug for. Det er de lokale kræfter, der er helt afgørende i udviklingen af fremtidens landsbyer.”

Billedtekst:
I løbet af 2008 kunne borgerne åbne idræts- og kulturcentret Plexus. Her mødes de på alle tidspunkter - uanset om ærindet er børnepasning, privat fest, foreningsidræt, personlig træning, lokalrevy eller to liter mælk.
Billedet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

De er i spil:
Forslagsstilleren, navn på LAG, er i parentes 
(Djursland) Nørager
(Hedensted) Daugaard
(Herning) Studsgård
(Holstebro) Idom - Råsted
(Ikast-Brande) Engesvang
(Lemvig) Bøvling, Fjaltring-Trans og Ferring
(Randers) Asferg klyngen
(Ringkøbing-Skjern) Faster, Astrup, Ejstrup og opland
(Silkeborg) Vrads
(Skive) Lihme
(Struer) Humlum
(Viborg) Rødding