13-01-2009


Danske Regioner og Klima- og Energiministeriet har indgået ny aftale, som fremmer regionernes indsats for at spare på energien.

A-energimærkede køleskabe og husholdningsapparater på de regionale institutioner og en styrket indsats for at sætte gang i rentable energibesparelser på el, vand og andre områder i bygninger.

Det er resultatet af en ny aftale mellem Danske Regioner og Klima- og Energiministeriet. Den skal sikre, at regionerne kan gennemføre de samme besparelser på energien, som de statslige institutioner er forpligtet til.

”Det er vigtigt, at vi får regionerne endnu mere med, når det kommer til at bruge energien fornuftigt. Heldigvis er man nået langt allerede mange steder, og nu skal vi have de gode idéer og eksempler bredt ud over hele det regionale Danmark. Jeg forventer også, at regionerne i deres projektforslag til regeringens Kvalitetsfond om midler til nyt sygehusbyggeri i endnu højere grad fokuserer på, at det betaler sig at opføre nybyggeri, der er energieffektivt”, siger klima- og energiminister Connie Hedegaard.

Og det er netop en fælles indsats, hvor både staten og regionerne deltager, der er brug for, påpeger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

”Jeg er glad for, at staten og regionerne nu får de samme mål, når det gælder om at spare på energien. Det falder jo helt i tråd med behovet for en national indsats på energi- og klimaområdet”, siger Bent Hansen.

Energieffektivt
sygehusbyggeri

Regionerne har stor fokus på at forbedre indsatsen for at udnytte energien effektivt og bidrage til et bedre klima. For eksempel udgør sygehuse en stor del af regionernes energiforbrug, og derfor har effektiv udnyttelse af energien høj prioritet, når det gælder den nye sygehusreform.

”Med aftalen er det op til regionerne selv at implementere energibesparelserne. Det er jeg godt tilfreds med, for det gør, at de enkelte institutioner får ejerskab i forhold til at opnå besparelserne”, siger Bent Hansen.

Aftalen, der foreløbig løber frem til 2012, gør det muligt for regionerne at låne midler til at gennemføre de nødvendige investeringer.

Ved at arbejde metodisk med energiledelse, energieffektive indkøb og kortlægning af energibesparelser er regionerne med til at bidrage til, at Danmark kan opfylde sine høje mål for klima og energi, forklarer Connie Hedegaard.

”Jeg ser frem til, at vi sammen skal følge fremskridtene i aftalen i de kommende år”, siger Connie Hedegaard.

Billedtekst: Der er fokus på nybyggeri, når det gælder om at sætte gang i rentable energibesparelser på el, vand og andre områder i bygninger. Fotoet er til fri brug - download det i høj opløsning ved at klikke på det.