29-01-2009


- Det er glædeligt, at forligspartierne i den netop indgåede trafikaftale er blevet enige om at styrke bustrafikken, siger regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland.

I trafikaftalen er der afsat midler til bedre fremkommelighed for busser og til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, i alt 1,3 mia. kr.

- Det er vigtigt at styrke bussernes fremkommelighed og i det hele taget skabe tiltag, som kan gøre det mere attraktivt for borgerne at bruge bussen som transportmiddel. Trafikaftalen er en rigtig god begyndelse på at løse de udfordringer, den kollektive bustrafik står over for lige nu. Målet er at nedsætte CO2-udslippet og reducere trængslen, især omkring de store byer, siger Bent Hansen.

- Og det gør vi kun, hvis bustrafikken bliver så attraktiv, at der reelt kan flyttes folk fra privatbiler over i den kollektive trafik.

- Trafikaftalen gør det muligt at sætte nye initiativer og projekter i gang inden for bustrafikken, og jeg ser frem til, at vi også her i Region Midtjylland kan sætte gang i sådanne initiativer, siger Bent Hansen.


Flere oplysninger
Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S), 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.