07-01-2009På opfordring fra Region Midtjylland har en række virksomheder set fordelen i at lade brugerdrevet innovation på sundhedsområdet være med at skabe nye netværk, produktudvikling og vækst.

I Danmark bruger vi over 70 mia. kr. årligt på sygehusbehandling og sygesikring. Heraf bruges 75% på mennesker med kroniske lidelser. Derfor er der et stort behov for hele tiden at udvikle nye produkter, processer og sundhedstilbud. Det har givet Region Midtjylland og Randers Kommunes sundhedscenter inspiration til et nyt innovationsprojekt, der både skal give gevinst til de syge og til erhvervslivet. Foreløbig er ca. 20 virksomheder og videninstitutioner gået ind i samarbejdet, der skal vise, hvordan brugerdrevet innovation på sundhedsområdet kan fremme erhvervsmæssig udvikling og vækst.

Diabetikere er frontløbere
Projektet går i praksis ud på, at inddrage diabetikere i udviklingen af bedre produkter og sundhedstilbud, da netop denne gruppe af kronisk syge er i voldsom vækst. Derfor opstiller projektet en række spørgsmål om mange af de dagligdags problemer diabetikere kæmper med. Svarene fra brugerne vil herefter indgå i sundhedssystemets og virksomhedernes videre udvikling af tilbud og produkter til diabetikerne.

Randers Kommune, Region Midtjylland samt Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) finansierer projektet med i alt 6,4 mio. kr. EBST har anerkendt projektet som et ”særdeles interessant projekt med et stort potentiale,” hvilket glæder randersborgmester Henning Jensen Nyhuus.

- Formålet med Randers Sundhedscenter er jo at fremme innovation og videndeling inden for sundhed og forebyggelse. Og det er netop det, vi håber at opnå med dette projekt, siger borgmesteren.

Samarbejde styrker indsatsen
Allerede nu involverer projektet en lang række private virksomheder, bl.a. Tulip Food Company, IBM-Acure, Mobile Fitness, Glokal Marketing, Agro Business Park og CSC Scandihealth.

Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen, vurderer, at netop denne type samarbejde vil være en gevinst for alle involverede.

- Region Midtjylland har fra starten lagt vægt på at involvere og skabe projektet i samarbejde med de aktører, der skal føre det igennem, og det har været en klar succes. Satsningen er et offentligt – privat samarbejde, og netop samspillet mellem brugerne og aktører i sundhedssektoren og så de private virksomheder vil gøre det muligt at udvikle produkter, der på samme tid giver større grad af mening og anvendelighed for brugerne, optimerer det offentliges behandlingsresultater og muliggør nye forretningsområder for virksomhederne.

Samtidig vurderer Bent Hansen, at projektet fra Randers kan blive model for lignende tiltag andre steder.

-Vi har store forventninger til, at projektresultaterne vil understøtte kendskabet til og anvendelsen af brugerdreven innovation i Region Midtjylland. Den form for innovation er et vigtigt supplement til prisdrevet og teknologidreven innovation, siger Bent Hansen.

Bedre produkter
En af de virksomheder, der deltager i projektet er Tulip Food Company. Her er innovationsdirektør Eva Nautrup ikke i tvivl om, at virksomheden kan få noget konkret ud af projektet.
 
- Tulip er med i projektet, fordi det giver mulighed for at få noget viden, som vi kan bruge i vores produktudvikling, og fordi det er spændende at høre, hvilke behov der er.

Og netop ny viden om forbrugernes behov er, ifølge Eva Nautrup, nødvendig for at kunne udvikle firmaets produkter, så de i højere grad tilfredsstiller forbrugeren.

- I forbindelse med projektet sad jeg ved siden af en diabetiker, som fortalte, at det er meget besværligt at sidde og regne ud, hvor mange kulhydrater, hun spiser. Hun undrede sig over, at vi ikke skriver hvor mange kulhydrater, der er pr. stk i eksempelvis vores pålægspakker, og det er jo bare fordi, vi ikke har tænkt over det. På den måde kan vi lære nogle ting, som måske virker simple, og som kan hjælpe nogle mennesker meget. Det er bare ikke noget, vi selv har tænkt over før.

Projektet løber foreløbig over en tre-årig periode i årene 2009 – 2011.

Fakta om ”Sundhedsområdet som accellerator for erhvervsudvikling”

Projektdeltagere:
Alexandra Instituttet (projektleder), Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Randers Fysioterapi og træningscenter, VIA University College, Væksthus Midtjylland, GLOKAL Marketing, Sunde tanker/Kocheriet, Center for Folkesundhed Aarhus Universitet, Tulip Food Company, Institut for Arkitektur og Design Aalborg Universitet, Dansk Projektrådgivning, Silkeborg Teknisk Skole, Mobile Fitness, Novax, IBM/Acure, Sanofi-Aventis, CSC Scandihealth, Agro Business Park, Randers Kommune, Randers Regionshospital, Sundhedscenteret i Randers

Flere oplysninger
Udviklingskonsulent Hanne Juel
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Tlf. 8728 5156
hanne.juel@ru.rm.dk

Sundhedschef Lene Jensen, Randers kommune
Tlf. 8915 1200
lene.jensen@randers.dk