18-02-2009Onsdag fik den første århusianske bybus dansk biodiesel på tanken, og nu følger resten af Århus Sporvejes busser, De Grønne Busser og samtlige bilister, der tanker diesel i Århus. Baggrunden er b5next-projektet, som Region Midtjylland har taget initiativ til.

Hverken buspassagerer eller bilister vil mærke forskellen, men nu bliver det lidt grønnere at køre på diesel i Århus-området.
Frem til november i år vil dieselolien på samtlige 75 tankstationer i og omkring Århus være tilsat op til fem pct. biodiesel, og det samme vil dieselolien på Århus Sporvejes og De Grønne Bussers tankanlæg.
Biodieselen er fremstillet ud fra slagteriaffald og er produceret på Daka Biodiesel i Hedensted.
Region Midtjylland har fra starten støttet udviklingen af det nye olieprodukt, der blev lanceret i fjor.
For at få den nye biodiesel hurtigst muligt ud til transportsektoren og forbrugerne og få afprøvet hele organiseringen med iblanding, opbevaring og distribution har Region Midtjylland efterfølgende sammen med Daka, Færdselsstyrelsen og samtlige olieselskaber etableret B5next-projektet.

Brugbare erfaringer
Projektet løber frem til november i år, og det er hensigten, at erfaringerne fra det skal anvendes, når biodieselen i snarlig fremtid – måske via ny lovgivning - bliver en naturlig del af dieselomsætningen i hele Danmark og formentlig også i mange andre lande.
Og det var en tilfreds regionsrådsformand, der kunne tanke dieselblandingen på den første af Århus Sporvejes bybusser.
”Jeg er utrolig tilfreds med, at vi nu sender de første busser ud at køre, og at samtlige århusianske tankstationer fra 1. marts også sælger biodieselen”, sagde regionsrådsformand Bent Hansen.

Mange fordele
Dermed vil biodieselblandingen udgøre en trediedel af det samlede dieselforbrug i regionen – eller to procent af det totale dieselforbrug i Danmark.
”Det er et ret stort skridt, vi tager i dag. Det understøtter en erhvervsudvikling, det understøtter Vækstforums og Regionsrådets megasatsning på energi- og miljøområdet, det afprøver en teknologi, og så løser det et problem med noget affald”, sagde Bent Hansen.

Flere biodieselprojekter
B5next-projektet er i øvrigt et af fire danske projekter, der har fået del i en pulje på 60 mio. kroner fra Færdselsstyrelsen. Men det er det eneste, der tager sigte mod forsyningssiden og ikke koncentrerer sig om det motortekniske, sagde civilingeniør Niels Frees fra Færdselsstyrelsen på pressemødet.

Billedtekst: Regionsrådsformand Bent Hansen er glad for, at B5next-projektet nu bringer den danske biodiesel ud til transportsektoren og forbrugerne. Foto: Region Midtjylland

Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk 
 
  Afdelingschef Henrik Brask Pedersen
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 70
henrik.brask@ru.rm.dk 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne