06-02-2009Region Midtjyllands udvalg for Miljø og Råstoffer har netop besluttet at udviklingen af en oprensningsmetode til fjernelse af forureningen ved Høfde 42 skal fortsætte de næste 3 år.

Når metoden er færdigudviklet i 2011 vil den egentlige oprensning af forureningen ved Høfde 42 blive påbegyndt. Selve oprensnings-processen forventes at komme til at koste omkring 50 mil. kr. og vil tage mere end 10 år.

I 2006 blev forureningen ved Høfde 42 indkapslet af en jernspuns for at forhindre udsivning af forurening til Vesterhavet. Jernspunsens levetid er minimum 15 år. Denne tidshorisont har givet Region Midtjylland og Miljøstyrelsen en unik mulighed for at udvikle og efterprøve den helt rette metode til oprensning af forureningen ved Høfde 42, vel at mærke uden at forureninger i mellem tiden spreder sig.

I 2007 og 2008 har Region Midtjylland og Miljøstyrelsen i samarbejde udviklet og efterprøvet en oprensningsmetode baseret på basisk hydrolyse (ludbehandling ved tilsætning af natronlud) i kombination med biologisk oprensning. Resultaterne af de foreløbige forsøg med basisk hydrolyse er meget positive og viser, at oprensningsmetoden kan virke i felten.

- Vi har vist, at vi kan få basisk hydrolyse til at fungere i selve høfdedepotet. Nu arbejder vi videre på at optimere metoden, således at vi sikre på, at der overalt i det forurenede område skabes kontakt mellem den tilsatte natronlud og de giftige kemikalier, forklarer Regionens projektleder civilingeniør Børge Hvidberg.

Parallelt med optimering af den basiske hydrolyse vil der blive iværksat en række forsknings-aktiviteter. Dette sker bl.a. i samarbejde med Grønlands og Danmarks Geologiske Undersøgelser (GEUS) og Århus Universitet. Formålet er at udvikle den biologiske oprensningsmetode, der skal tage over, når basisk hydrolyse behandlingen er tilendebragt. Basisk hydrolyse vil fjerne størstedelen af forureningen, men det forventes, at en restforurening efterlades i jorden. Denne restforurening fjernes efterfølgende ved biologisk nedbrydning i jorden.

Ideen er at sprede bakterier i jorden, der netop er udvalgt for deres evne til at kunne nedbryde de typer af kemikalier, der findes ved Høfde 42.

- Vi er glade for, at vi nu har fået fastlagt en plan for den endelige oprensning af forureningen ved Høfde 42, siger udvalgsformand Harry Jensen (V).

Det forventes, at den biologiske oprensning skal fortsætte i 5-10 år. Samlet set forventes fuldskalaoprensningen at tage 10-15 år fra den påbegyndes i 2012.

Flere oplysninger
Civilingeniør Børge Hvidberg, Jord og Råstoffer, Holstebro, tlf. 8728 5248 / 2174 6732 / Boerge.Hvidberg@RU.RM.DK


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.