16-02-2009


Som led i at få sin nye kulturpolitik levendegjort inviterer Region Midtjylland kulturudvalgene i de 19 midtjyske kommuner til konference 3. marts. Pressen er velkommen.

Herregården Nr. Vosborg vest for Holstebro bliver tirsdag, den 3. marts 2009, rammen om en kulturkonference arrangeret af Region Midtjylland.
Med konferencen inviterer regionen de 19 kommuner til en dialog om det fremtidige samarbejde på kulturområdet.
Baggrunden er den kulturpolitik, som i oktober 2008 blev vedtaget af Regionsrådet, og som nu skal ud og virke.

Viden og netværk
Politikken går i korthed ud på at støtte ny viden og grænseoverskridende netværk i kulturlivet. Det vil ske ved fremover at lade regionens kulturpenge gå til professionelle og ildsjæle, der har visioner og formår at finde sammen i nye konstellationer.
Hensigten med konferencen på Nr. Vosborg er således at skabe nogle gode, faglige netværk. Disse skal gerne føre til tværgående projekter og større satsninger, som kan øge initiativernes rækkevidde og synlighed i regionens område.

Konferencen foregår som nævnt på herregården Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb, fra klokken 9:30 – 15:30.

Den vil have følgende program:

  • Netværk: Kultur – erhverv – udvikling v/lektor Mark Morenzen, CBS, Handelshøjskolen i København
  • Århus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 v/kulturrådmand Jacob Bundsgaard Johansen, Århus
  • Synergimuligheder mellem kommunerne, regionen og staten v/byrådsmedlem Arne Nielsen, Holstebro
  • ”Den nye opmærksomhedskultur” v/journalist Niels Krause-Kjær
  • Musikskolenetværk og udviklingsprojektet Verdensmusik i Region Midtjylland v/musikskoleleder Lars-Ole Vestergaard, Århus Musikskole
  • Museumsnetværk og igangværende udviklingsprojekter v/museumsleder Jørgen Schmidt-Jensen, Kulturhistorisk Museum Randers og formand for Midtjyske Museers Udviklingsråd


Der vil derefter være debat.

Pressen er velkommen til at overvære konferencen.
Vil du deltage i spisningen, vil vi gerne have din tilmelding
senest den 23. februar 2009 til dorthevestergaard.nielsen@ru.rm.dk

Billedtekst til de to fotos: Den interaktive iscenesættelse af Mejlby-runestenen er et eksempel på den form for ny viden og grænseoverskridende netværk, som Region Midtjyllands kulturpolitik efterlyser.
De to fotos er til fri brug og kan downloades i høj opløsning ved at klikke på dem.


Se i øvrigt stenen ”i funktion” på Youtube: