24-02-2009

Gå til stort billede fra Thise Mejeri

En satsning på 122 mio. kroner over de næste tre år skal fremtidssikre den midtjyske fødevaresektor. Region Midtjylland vedtog onsdag at afsætte midler til planen om ”Klog hverdagsmad som sund forretning”.


Der er brug for ny viden, nye processer, nye koncepter og nye konstellationer i den midtjyske fødevaresektor, hvis den skal beholde sin førerposition i Danmark og klare sig i den globale konkurrence.
Det mener Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland, der onsdag vedtog at bidrage til udviklingen ved at afsætte penge til den treårige handlingsplan ”Klog hverdagsmad som sund forretning”.
Planen giver regionens 11.500 fødevarerelaterede virksomheder og dens vifte af videninstitutioner nye chancer for at finde sammen. Målet er at skabe et innovationsmiljø, der kan bære både forskningen og erhvervet frem. Midlet er at støtte et antal konkrete erhvervsrettede projekter, der inddrager virksomheder og videnmiljøer – samt gerne brugere og specialister, der til daglig færdes i helt andre miljøer.

100 fødevareeksperter
”Vi skal arbejde med et højt videnniveau og med den sunde, indbydende og bæredygtige mad”, siger Eva Nautrup, der er innovationsdirektør i Tulip Food Company og har deltaget i udarbejdelse af planen.
”Og vi skal sætte fokus på hverdagsmaden, hvor den store forretningsmæssige volumen er, og hvor der er størst mulighed for at påvirke folkesundheden”, siger Eva Nautrup. 
Planen er i øvrigt også udviklet med hjælp fra op mod 100 fødevareeksperter fra hele landet.
Et af de første tiltag er at nedsætte et fødevareråd, der blandt andet skal vurdere projektforslag, lige som det er tanken at iværksætte ti PhD-projekter ude i virksomhederne.
Forventningen er, at de kommende aktører i løbet af året kan begynde at indsende ideer til projekter, og at de første vil kunne realiseres i sommeren 2009.

Agro Food Valley
”Region Midtjylland har alle forudsætninger for at være et førende internationalt innovationsmiljø for klog mad”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
”Vi skal nok gøre vores til at etablere den Agro Food Valley, som fødevareministeren efterlyser”, siger Bent Hansen.
Han påpeger, at en tredjedel af den danske fødevareproduktion finder sted i regionen, at omsætningen inden for fødevareområdet i Region Midtjylland med 123 mia. kroner er den største blandt landets fem regioner, og at regionen sammen med Region Sydjylland fører an, når det gælder investeringer i sektorens fremstillingserhverv.
Det har også positiv betydning, at regionen rummer et miks af små, mellemstore og helt store fødevarerelaterede virksomheder. De store kan tiltrække de rigtige kompetencer og internationale kontakter, mens vækstlaget af de små og mellemstore fostrer mange nye ideer.

Masser af viden
Dertil kommer, at regionen rummer stærke videnmiljøer inden for landbrug, økologi samt fiskeri- og akvakultur. Det er eksempelvis Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aarhus Universitet, det internationale forskningscenter for forskning i økologisk jordbrug ICROFS, brancheorganisationen Dansk Aquakultur, Mejeriforeningen, Økologisk Landsforening, jordbrugs- og fødevareinstituttet AgroTech, forskerparken Agro Business Park samt det offentligt-private konsortium NanoFood.
Endelig har Videnskabsministeriet for nylig godkendt et nationalt innovationsnetværk for fødevaresektoren, og dette får hjemsted hos Videncenter for Fødevareudvikling i Holstebro.

Tre spor
Der er på forhånd udpeget tre spor, som initiativerne kan følge for at gøre Region Midtjyllands fødevaresektor til et internationalt innovationsmiljø:

  • Innovation – der skal give rum til at bringe folk sammen på nye måder og skabe nye forretningskoncepter i samspillet mellem virksomheder, forskere og kunder.
  • Differentiering – der sætter fokus på de specifikke udfordringer i processen fra jord eller hav til bord for at bane vej for en større mangfoldighed af højkvalitetsprodukter
  • Kompetence – der skal styrke de mindre og mellemstore virksomheders innovationsduelighed med henblik på de udfordringer, fødevaresektoren står overfor – nationalt og globalt


Økonomi
Af de 122 mio. kroner, som fødevaresatsningen er budgettet til, kommer de 31 mio. fra Region Midtjylland, mens EUs strukturfonde bidrager med 42 mio. kroner og virksomheder, universiteter samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen med resten.

Billedtekst: Markedet for mælkeprodukter er i voldsom konkurrence, men i stedet for at arbejde hen mod stordriftsfordele, har Thise Mejeri med held satset på smådrifts-fordele. Det er således mejeriets manøvredygtighed og hurtige omstillingsprocesser kombineret med lyst og evne til at opbygge nicheproduktioner, der skal bære det ind i fremtiden.
Fotoet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Læs strategi- og handlingsplanen ”Klog hverdagsmad som sund forretning”.

Flere oplysninger

Elinor Bæk Thomsen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5160
Mobil: 22 74 93 75
elinor.thomsen@ru.rm.dk

Lars Haahr Jensen, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5127
Mobil: 2163 9939
lars.jensen@ru.rm.dk 


Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer og Vækstforums medlemmer