23-02-2009På tre år har et målrettet arbejde for at tiltrække udenlandske investeringer betydet oprettelse eller fastholdelse af 276 jobs i Midtjylland. Bag arbejdet står Region Midtjylland og Invest in Denmark under Udenrigsministeriet.


Når schweizisk-tyske investorer vælger at skyde deres millioner i en århusiansk biotekvirksomhed, og en indisk entreprenørvirksomhed vælger at åbne et nyt rådgivningskontor i Midtjylland, er det langt fra et tilfælde.

Begge eksempler er resultater af det treårige samarbejde, som Region Midtjylland og Invest in Denmark under Udenrigsministeriet nu kan se tilbage på. Ifølge en analyse har samarbejdet foreløbig resulteret i, at 276 arbejdspladser enten er blevet skabt eller er blevet fastholdt i den midtjyske region.
”Det er glædeligt at se, at vores meget målrettede indsats virker, og at der er kommet flere videntunge arbejdspladser til Midtjylland”, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen.

Regionale projektledere
Invest in Denmark, som er den nationale investeringsfremme organisation under Udenrigsministeriet, har i samarbejde med de vestdanske regioner samt for nyligt også Region Sjælland nu etableret en struktur, der skal sikre, at hele Danmark bliver markedsført overfor udenlandske investorer.

Dels ved, at Invest in Denmark rundt omkring i verden har øget aktiviteterne og bemandingen for at formidle budskabet om Danmark som et godt investeringsland. Og dels gennem regionale projektledere, der skal opfange lokale muligheder, kortlægge kompetencer og udarbejde materiale, der kan bruges i udlandet til at tiltrække de eftertragtede investorer – hovedsageligt inden for de videnstunge erhverv.

”Hvis vi skal stå stærkest i den globale konkurrence kræver det, at Danmark står sammen om at fortælle, at vi er det bedste land at investere i – og det er vi ifølge de seneste års rangliste fra Economist Intelligence Unit”, siger Ole Frijs-Madsen, chef for Invest in Denmark, Udenrigsministeriet.

”Vores regionale medarbejdere sidder i lokale innovations- og videnmiljøer, hvor man har langt lettere adgang til de rigtige ressourcepersoner; man kan hurtigt opfange ny viden og videregive den til vores kolleger rundt omkring i verden. Det øger informationsniveauet væsentligt og sikrer fokus på hele Danmark.”

Styrke klyngerne
En af disse regionale projektledere er Rasmus Beedholm-Ebsen. Han sidder til daglig på iNANO centret, Aarhus Universitet.
”At være placeret så tæt på forskere og iværksættere giver mulighed for hele tiden at være på forkant med hvad, der rører sig i og uden for det akademiske miljø”, siger Rasmus Beedholm-Ebsen.

”Mange virksomheder i regionen er etableret af folk fra vidensmiljøet, eller i samarbejder med folk fra universitet, og den tætte kontakt med partnere fra industrien giver et unikt kendskab til samarbejds- og investeringsmuligheder for de udenlandske kunder. Samtidig giver den lokale placering også mulighed for at gå ind og styrke de videnskabelige klynger i regionen”, siger han.

Flere oplysninger:

  Niels Erik Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 90
Mobil: 20 85 32 52
niels-erik.andersen@ru.rm.dk