11-03-2009Region Midtjylland har valgt COWI som det firma, der skal udarbejde et sammenligningsgrundlag for, hvad der er bedst: En udbygning af Regionshospitalet Herning eller et helt nyt hospital i Gødstrup.

COWI blev valgt ud af i alt fire kvalificerede ansøgere til opgaven. Alle var kaldt til samtale, men COWI blev fundet som det bedste bud ud fra en samlet vurdering af pris, kompetencer og tilbuddets kvalitet.

Blandt andet har COWI de nødvendige ressourcer der skal til for at den stramme tidsplan kan overholdes. Allerede på fredag går arbejdet i gang, og den 5. juni skal regeringens rådgivende udvalg have regionens vurdering af fordele og ulemper ved at bygge nyt i forhold til at udvide det eksisterende hospital.

Direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard-Pedersen glæder sig derfor over, at sammenligningsgrundlaget nu kan komme på plads.

- Det er afgørende at vi får en god analyse af fordele og ulemper ved de to alternativer, så regionsrådet har et bedre grundlag for dialogen med regeringen, siger han.

Fakta og baggrund

 • Sammenligningsgrundlaget af nyt hospital i Gødstrup contra udbygning af Regionshospitalet Herning skal bruges for at få del i de sidste 10 mia. kroner af regeringens pulje til nyt sygehusbyggeri

 • I sammenligningsgrundlaget skal COWI undersøge:
  • Forhold for patienterne
  • Forhold for personalet
  • Økonomi
  • Tid
  • Plangrundlag
  • Mulighed for effektivisering


Vigtige datoer:

 • Fredag den 13. marts går arbejdet i gang
 • 25. maj afleverer COWI sin rapport
 • 26. maj præsenteres regionsrådet for rapporten
 • 5. juni bliver rapporten med regionens argumenter sendt til regeringens rådgivende udvalg


Forretningsudvalget orienteres på hvert møde om status for analysen. 

Læs orientering til regionsrådet om valg af COWI

Læs mere på www.vesthospital.rm.dk


Flere oplysninger
Direktør i Region Midtjylland og formand for følgegruppen Leif Vestergaard-Pedersen 8728 5040 / 2124 2316 / leifvestergaard.pedersen@stab.rm.dk

Afdelingschef i Sundhedsplanlægning Christian Boel: 8728 4430 / 2374 9162 / christian.boel@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer.