05-03-2009

Gå til stort billede af bygning i forfald

Livet på landet og i landsbyerne står over for så store udfordringer, at de penge, der er afsat til formålet over de kommende fem år, slet ikke rækker. Regering og folketing opfordres til at fordoble indsatsen.

Hvis det også i fremtiden skal være attraktivt at leve, arbejde og drive virksomhed uden for byerne, skal der satses meget mere på at forbedre levevilkårene og skabe flere arbejdspladser.
Mindst dobbelt så meget.
Det vil sige, at der i hvert af de kommende år skal afsættes et betydeligt større beløb til formålet end de 100 mio., der er afsat i år.
Det er budskabet fra de 16 medlemmer af Region Midtjyllands panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder, der mødtes onsdag.
Panelet består af de 16 regionsrådsmedlemmer, der er valgt til bestyrelserne for de 18 Lokale Aktions Grupper (LAGer) i regionen. Det er LAGerne, der prioriterer de penge, der øremærkes til job og levevilkår.

10.000 forfaldne huse
”En af udfordringerne er de forfaldne huse – dem er vi nødt til at få bugt med, før de skræmmer folk væk”, siger formanden for panelet, Kaj Møldrup Christensen.
Region Midtjylland har længe arbejdet for at få ministre og landspolitikere til at sikre mulighederne for en langt stærkere indsats
for fornyelse og forskønnelse i landdistrikterne, så de bedste af de 10.000 forfaldne huse kan blive sat i stand og de ringeste
revet ned. Det samme gælder et stort antal bygninger, som landbrug og andre erhverv har til at stå tomme.
”Der er jo ingen der vil bo eller have sin virksomhed ved siden af et faldefærdigt hus”, siger Kaj Møldrup Christensen.

Aftale frem til 2013
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i november 2008 aftale om fordeling af EU-pengene og statspengene i landdistriktsprogrammet for 2009, og her i 2009 skal der så laves en ny aftale, der rækker frem til 2013.
Summen af EU-penge og statspenge i landdistriktsprogrammet for perioden 2006-2013 er over 7,4 mia. kr., svarende til ca. 1,2 mia. kr. årligt i hver af de 7 år programmet løber.
Heraf er kun otte pct. eller 100 mio. kr. årligt afsat til at forbedre levevilkårene og skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne.

Fremtidens landsbyer
Ifølge Kaj Møldrup Christensen har landsbyerne brug for meget mere fornyelse og udvikling, end der hidtil har været lagt op til. Og her er pengene fra landdistriktsprogrammet kun en lille del af løsningen. Staten og kommunerne skal også prioritere opgaven betydeligt højere, siger formanden for panelet.
”Der skal fart på at udvikle Fremtidens landsbyer”, siger Kaj Møldrup og opfordrer til, at LAGer, kommuner og region samarbejder om indsatsen og herunder om gennemførelse af modelprojekter for fremtidens landsby. Her gælder det blandt andet om at skabe flere arbejdspladser og udvikle nye modeller for offentlig og privat service.
LAG-erne og kommunerne vil senere på året blive inviteret til, sammen med lokale, at komme med forslag til modelprojekter for Fremtidens landsby til medfinansiering med regionale penge.

Billedtekst: På landsplan findes der mere end 10.000 forfaldne huse samt forfaldne erhvervsbygninger og landbrugsbygninger – og det bliver en stor og dyr opgave at få fjernet dem, siger Kaj Møldrup Christensen. Fotoet er til fri brug og kan downloades i høj opløsning ved at klikke på det.

Yderligere oplysninger:

Kaj Møldrup Christensen (S)
Formand for Regionsrådets panel for udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder
Telefon: 8646 7460
Mobil: 2943 5981
kaj.moldrup@rr.rm.dk 


Se mere om Region Midtjyllands indsats for udvikling i landdistrikterne på: www.landdistrikter.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer