23-03-2009Med udgangspunkt i to friske rapporter inviterer Region Midtjylland og KKR Midtjylland til konference om velfærdsuddannelserne. Målet er at sikre medarbejdere nok til sundhedssektoren, folkeskolerne og daginstitutionerne langt ud i fremtiden.

Det er dem, der skal pleje os, når vi bliver syge, rådgive os, når vi ryger ud i problemer, forløse vores børn, passe dem og lære dem noget i skolen.
De er afgørende for, at vi kan opretholde standarden i vores velfærdssamfund, og derfor må vi sikre, at tilstrækkeligt mange unge vælger den vej i uddannelsessystemet.
Og så er de udgangspunktet for en konference, som Region Midtjylland og KKR Midtjylland tager initiativ til. Den foregår i Herning Kongrescenter 20. april 2009 klokken 12-17.
Med deltagelse af regionale og kommunale politikere, embedsmænd samt repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesregion, studievalgscentre og faglige organisationer. Også pressen er velkommen på konferencen.

Mangel på hænder
Konferencen tager udgangspunkt i to nye undersøgelsesrapporter. Denne ene er finansieret af Beskæftigelsesrådet og Region Midtjylland og beskæftiger sig med sundhedsuddannelserne, mens den anden er finansieret af KKR Midtjylland og Region Midtjylland og omhandler uddannelserne til pædagog, lærer og socialrådgiver.
Deltagerne skal således diskutere, hvordan man kan sikre en balance mellem udbud og efterspørgsel på disse uddannelser, der under et kaldes velfærdsuddannelserne.
Det sker nemlig ikke af sig selv. Allerede nu mangler der både sygeplejersker, socialrådgivere, lærere og pædagoger.

Manglende anerkendelse
Og mens der bliver stadig flere velfærdsopgaver at løse, falder de unges lyst til at kaste sig over disse fag. Det skyldes i afgørende grad, viser de nye rapporter, fagenes manglende prestige og anerkendelse.
Dertil kommer, at mindst hver tredje af de studerende på velfærdsuddannelserne falder fra, før de når at tage deres eksaminer.
”De to rapporter giver os et godt grundlag, når vi skal dimensionere uddannelserne i fremtiden”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
”I denne forbindelse har regionen og kommunerne helt sammenfaldende interesser. I sidste ende handler det jo om at sikre hænder og hoveder til de velfærdsopgaver, vi skal løse”, siger han.

Søgning og frafald
Formand for KKR Midtjylland, Favrskovs borgmester Anders G. Christensen, hæfter sig ved, at rapporterne og konferencen giver grundlag for at se på søgning til og frafald fra uddannelserne:
”Vi skal sammen med uddannelsesinstitutionerne se på, hvad vi hver især kan gøre for at øge søgningen til uddannelserne og få flere til at gennemføre dem. De studerende kommer hos kommunerne og regionen som led i deres praktik, og her har vi en opgave”, siger Anders G. Christensen.

Helhedsbetragtning
Kaj Ørndrup, formand for det regionale beskæftigelsesråd i Midtjylland, lægger vægt på, at det er vigtigt at forene kræfterne og samarbejde om politikker og strategier, der kan være med til at sikre den kvalificerede arbejdskraft – også på længere sigt. Ikke mindst set i lyset af den demografiske udvikling.
”Det giver ingen mening, at hver kommune forsøger at lave sin egen fremadrettede uddannelsespolitik. Her må vi løfte os op over kommunegrænserne sammen”, siger Kaj Ørndrup.

Læs analysen vedr. folkeskolelærere, pædagoger og socialrådgivere 

Læs sundhedsanalysen - del 1 - del 2 - del 3 - del 4 - del 5

Flere oplysninger:

  Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk  
  Anders G. Christensen
formand for KKR Midtjylland
Telefon: 8964 6101
Mobil: 2022 9806
borgmester@favrskov.dk 
 
  Kaj Ørndrup Nielsen, formand for
Beskæftigelsesrådet i Region Midtjylland
Mobil: 21647381  


Praktiske oplysninger om konferencen:

Jonna Holm Pedersen, konsulent
KKR Midtjylland
Mobil: 2443 7958
jhp@kl.dk